Actieplan aanpak kindermishandeling naar Tweede Kamer

0
604

De Staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie hebben het Actieplan aanpak kindermishandeling ‘Kinderen Veilig’ 2012-2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het actieplan is, net als in ‘Kinderen Veilig Thuis’, gericht op het voorkomen, signaleren, stoppen en beperken van de schadelijke gevolgen van kindermishandeling.

Multidisciplinaire aanpak
De ketenaanpak is voor het actieplan Kinderen Veilig het leidende uitgangspunt. Alle elementen van de keten moeten zich verbinden in een aaneengesloten cirkel rondom het kind en het gezin. Om meer inzicht te krijgen in de meerwaarde van een multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling in Nederland gaat het kabinet deze toetsen.

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Zuid-Kennemerland, onderdeel van de Academische Werkplaats Kindermishandeling, wordt in ieder geval in deze toets opgenomen. De Academische Werkplaats Kindermishandeling maakt onderdeel uit van ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Jeugd.

Onderzoek
ZonMw financiert onderzoek naar instrumenten om risico’s en mishandeling zo vroeg mogelijk op te sporen. Bijvoorbeeld door verloskundigen, JGZ-verpleegkundigen, op de spoedeisende hulp en op huisartsenposten. Ook interventies om mishandeling te voorkomen en die hulp bieden aan mishandelde kinderen worden via ZonMw op effectiviteit onderzocht. Daarbij wordt ook de samenwerking tussen organisaties bekeken.

Ook in het nieuwe ZonMw onderzoeksprogramma “Effectief werken in de jeugdsector” wordt aandacht besteedt aan behandelmogelijkheden na kindermishandeling. In dit programma worden instrumenten en interventies onderzocht op hun effectiviteit voor de jeugdsector. Begin 2012 presenteert ZonMw hiervoor een programmavoorstel.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie over projecten rondom kindermishandeling op de themapagina jeugd.