Actief ouder worden en solidariteit tussen generaties

Het Europees jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen generaties is officieel geopend. Kernboodschap tijdens de opening: het vergrijzingsvraagstuk moeten we met elkaar oplossen.

Die boodschap werd benadrukt door een verrassende openingshandeling: vier puzzelstukken -symbool voor de vier generaties– werden in elkaar gelegd. Waar we vroeger drie generaties hadden, zijn dat er tegenwoordig vier: jeugd, volwassenen, vitale ouderen en kwetsbare ouderen. Alle vier moeten zij een bijdrage leveren aan de opgave die ons te wachten staat.

Kamervoorzitter Gerdie Verbeet opende op 28 maart 2012 het ‘Europees jaar voor actief ouder worden’ vanuit het ‘huis van de democratie’.

Langer gezond en vitaal
Europa wil beter inspelen op een bevolking die langer gezond en vitaal blijft. De lidstaten moeten excellente condities scheppen voor een gezond, productief en zinvol bestaan van babyboomers en toekomstige ouderen. De Europese Unie vindt het belangrijk dat mensen langer aan het werk blijven en hun ervaringen delen met jongeren, maar ook om na hun pensionering actief te blijven in de samenleving.

Gegeven de snel doorzettende vergrijzing vraagt dat om veel aandacht voor de solidariteit tussen de generaties. Er zijn talloze uitdagingen op het gebied van betaald werk en vrijwilligerswerk, zorg, sociale zekerheid, een leven lang leren, huisvesting, ICT en vervoer. Vooral wil de EU beleidsmakers en stakeholders aanmoedigen om duidelijke doelen te stellen en in actie te komen. 2012 moet tot concrete resultaten leiden.

Zorg van iedereen
Gerdie Verbeet benadrukte de variëteit aan ouderen die er is. Belangrijk om rekening mee te houden; we mogen ouderen niet ‘op een hoop gooien’. Na de officiële opening kwamen diverse vertegenwoordigers aan het woord van onder meer het Europees Parlement, ZonMw en ILC Zorg voor Later.

Directeur van koepelorganisatie CSO, Wim van Minnen, benadrukte dat er veel veranderd is als het gaat om generaties: van langer doorwerken tot jongvolwassenen die straks alles moeten opbrengen.

Rode draad: zorg is van en voor iedereen, we moeten het samen doen.

Kijk voor meer informatie over de activiteiten het komende jaar op www.festivaldergeneraties.nl. Of bezoek de Europese website.

Plaats een reactie