Achmea start met huiskamergesprekken

Verzekeraar Achmea wil weten wat er in Nederland leeft en gaat daarom met Nederlanders in gesprek in hun eigen huiskamer. In navolging van de Conventie van Achlum in het voorjaar van 2011, wil Achmea met iedereen praten over de maatschappelijk relevante thema’s gezondheid, werk, pensioen, veiligheid en mobiliteit.

Op vrijdag 28 september 2012 start de verzekeraar met huiskamergesprekken die deze keer niet in het Friese Achlum plaatsvinden maar in heel Nederland. Daarvoor is de meest voorkomende straat van het land uitgekozen: de Kerkstraat. Het komend jaar worden minstens vijf Kerkstraten in Nederland bezocht, om te praten over één van de thema’s. De aftrap vindt plaats in Katwijk, waar onder andere Epke Zonderland (Olympisch kampioen en student geneeskunde), Rob Oudkerk (oud-kamerlid en huisarts) en Marc de Hond (ondernemer en presentator van De Rekenkamer) komen praten over gezondheidszorg.

Op www.volgensnederland.nl wordt verslag gedaan van de gesprekken.

Om het gesprek met Nederland meteen goed van start te laten gaan, heeft Achmea door Intomart GfK laten peilen hoe Nederlanders nu aankijken tegen de bovenstaande onderwerpen. De eerste Volgens Nederland Monitor gaat over kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg in Nederland. De resultaten zijn op de website te zien. Daarbij is het mogelijk om onderscheid te maken tussen verschillende doelgroepen in de Nederlandse samenleving. Denken 50-plussers anders over bepaalde onderwerpen dan jongeren? Hebben laagopgeleiden een andere mening dan hoogopgeleiden? Heeft de politieke voorkeur invloed?

Uit de eerste monitor blijkt verder onder andere dat de meerderheid van de Nederlanders (60%) accepteert dat de zorgverzekeraar voor hen het ziekenhuis uitkiest als ze weten dat dit ziekenhuis de beste behandelresultaten heeft of de meeste ervaring met de operatie. Ook is 60% bereid om naar een ziekenhuis te gaan dat binnen een straal van 50 kilometer van de woonplaats ligt. Bovendien geeft 67% aan dat zorgverzekeraars slecht presterende ziekenhuizen mogen uitsluiten voor behandeling van hun verzekerden.

Verder zegt 64% van de respondenten behoefte te hebben aan een objectief keurmerk voor de kwaliteit van (behandelingen in) ziekenhuizen. Nu kan 94% geen kwaliteitskeurmerk van een ziekenhuis noemen: de meeste Nederlanders hebben geen inzicht in de kwaliteit van behandelingen in ziekenhuizen, maar zouden dat wel graag willen.

We nodigen alle Nederlanders uit om mee te praten en hun mening te geven over het onderwerp gezondheid of één van de andere thema’s die later aan bod zullen komen.

Plaats een reactie