Achmea en Agis willen zelf AWBZ uitvoeren

De uitvoering van de Awbz is in handen van regionale zorgkantoren. Dit is makkelijk voor de zorgaanbieders, maar blijkt voor de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg niet ideaal. Een groot probleem is het schot tussen de Zorgverzekeringswet en de Awbz.

Wie nu bijvoorbeeld getroffen wordt door een beroerte, heeft te maken met twee gescheiden instanties te weten een zorgverzekeraar en een zorgkantoor. Dat zorgkantoor heeft geen concurrentie. Patiënten die niet tevreden zijn, kunnen niet overstappen naar een ander zorgkantoor.

De zorginkoop door zorgkantoren is daarom nauwelijks tot ontwikkeling gekomen. Om deze reden pleit AGIS Achmea ervoor dat de zorgverzekeraars zowel Zvw als Awbz zorg regelen. Patiënt en professional ervaren de uitvoering van deze wetten dan niet meer als een doolhof.

Al deze informatie staat in een prachtige, vier kleuren brochure Van Zorg Verzekerd van Achmea AGIS, die in juli uitkwam onder leiding van AGIS directeur zorg Rieta van Staalduine en senior manager zorg Achmea Margreeth Kasper. De brochure is de bewerking van het Visiedocument AWBZ van Achmea AGIS, dat eerder dit jaar gereed kwam. Ik kon de openbare brochure niet op het internet vinden. Ik kreeg hem in hard copy deze week van genoemde Rieta van Staalduine.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie