Academische Werkplaats Limburg haalt ruim 900.000 euro subsidie binnen voor onderzoek

Hoe kan bij een volgende uitbraak van Q koorts verspreiding van de bacterie worden tegengegaan, zodat minder mensen ziek worden? En hoe kunnen middelbare scholen voorkomen dat hun leerlingen verzuimen en vroegtijdig zonder diploma de school verlaten? Deze en andere vragen vormen de basis van enkele wetenschappelijke onderzoeken, waarvoor de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Limburg ruim 900.000 euro subsidie ontvangt van ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie).

Binnen de Academische Werkplaats slaan de GGD Zuid Limburg, het Maastricht UMC+ en de negentien Zuid Limburgse gemeenten sinds vier jaar met succes een brug tussen praktijk, onderzoek en beleid. Als onderzoeksinstituut van de universiteit is Caphri nauw betrokken bij het wetenschappelijk onderzoek binnen deze Academische Werkplaats.

De onderzoeken binnen de Academische Werkplaats, dienen allemaal een duidelijk maatschappelijk doel. Zo krijgt Christian Hoebe, arts-epidemioloog en hoofd van de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD Zuid Limburg, bijna 240.000 euro subsidie voor een onderzoek naar Q koorts. “Daar zijn we heel blij mee, want we willen graag lessen trekken uit de Q koorts epidemie die Zuid Limburg in 2009 getroffen heeft”, zegt hij. “Dankzij de subsidiegelden kunnen we nu verder onderzoek doen met de gegevens die we vorig jaar verzameld hebben.” Hij verwacht dat op basis van de uitkomsten van het onderzoek bij een volgende uitbraak tijdig maatregelen getroffen kunnen worden om verspreiding van de bacterie tegen te gaan. “Zodat minder mensen ziek worden.”

Het onderzoek naar vroegtijdig schoolverlaten zonder diploma (drop-out) van Frans Feron, bijzonder hoogleraar Jeugdgezondheidszorg en jeugdarts bij de GGD Zuid Limburg, werd gehonoreerd met bijna 290.000 euro. Het uiteindelijk doel van dit onderzoek is nader in kaart te brengen welke signalen duiden op naderend spijbelgedrag en vroegtijdig schoolverlaten, zodat dit mogelijk voorkomen kan worden. Jeugdigen die zonder diploma de school verlaten hebben minder kansen op de arbeidsmarkt en bekend is dat zij daardoor meer gezondheidsrisico’s lopen.

Programmaleider Maria Jansen van de Academische Werkplaats ontvangt bijna 150.000 euro voor de introductie van zogeheten kortlopende projecten, waarbij de Zuid Limburgse gemeenten binnen drie tot zes maanden een wetenschappelijk onderbouwd antwoord krijgen op acute vragen. Daarnaast ontvangt zij nog eens ruim 225.000 euro voor de versterking van de samenwerking van alle partners binnen de Academische Werkplaats Limburg.

Kijk voor meer informatie over de toegekende subsidiebedragen op www.academischewerkplaatslimburg.nl

Plaats een reactie