Aantal abortussen sinds 2000 stabiel

Het grootste deel van de abortussen (94 procent) vindt plaats in een abortuskliniek. Slechts 6 procent wordt in ziekenhuizen uitgevoerd. Het aantal abortussen boven de 13 weken in ziekenhuizen is sinds het jaar 2000 wel verdrievoudigd.

In het vandaag uitgebrachte rapportage over de abortusregistratie 2008 beschrijft de IGZ dat het aannemelijk is dat er een verband bestaat tussen deze toename en de zogenaamde twintig weken echo. Sinds 2007 krijgen vrouwen na twintig weken zwangerschap standaard een echoscopisch onderzoek (screeningstest) aangeboden. Bij mogelijke afwijkingen vindt prenatale diagnostiek plaats. Als ouders daarna besluiten de zwangerschap af te breken gebeurt dit meestal in een ziekenhuis.

Plaats een reactie