Abces in hersenen kan beter worden behandeld

Een abces in de hersenen kan beter worden behandeld als er eerst pus uit het abces gehaald wordt met een naald. Met zo’n punctie kunnen artsen vaststellen welke bacteriën zich in het abces bevinden en daar de behandeling met antibiotica op afstellen.

Dat schrijven AMC-neurologen Matthijs Brouwer en prof. Diederik van de Beek in een artikel in de New England Journal of Medicine. Nu wordt in veel gevallen nog direct met een antibioticabehandeling begonnen zonder dat de verwekkende bacterie wordt geïdentificeerd.

Abces
Een abces in de hersenen is een zeldzame, maar ernstige aandoening. Ongeveer één op de honderdduizend mensen wordt erdoor getroffen. Daarvan overlijdt ongeveer vijftien procent. Samen met twee Amerikaanse collega’s keken Brouwer en Van de Beek naar de wereldwijde behandelmethodes van abcessen in de hersenen Die behandelingen bleken nogal te verschillen per land en per ziekenhuis.

“Soms werd er meteen geopereerd door de neurochirurg, terwijl in andere gevallen direct antibiotica werd toegediend”, aldus Van de Beek. “Wij wilden van al die casussen leren en een gouden standaard voor behandeling samenstellen.”

Stereotactic aspiration of subcortical abscess

Punctie
De onderzoekers pleiten voor een ‘meer agressieve’ benadering, door eerst met een punctie zoveel mogelijk pus uit het abces te halen. Hiermee kun je als arts zien met welke bacteriën je te maken hebt. Door de antibiotica op deze specifieke bacteriën af te stemmen wordt de behandeling veel effectiever. “De methodes voor het prikken in het abces zijn sterk verbeterd”, zegt Brouwer. “De ingreep is tegenwoordig minder risicovol dan het niet-weten welke bacteriën er in het abces zitten.”

In een landelijke richtlijn voor Nederlandse ziekenhuizen beschreven Brouwer en Van de Beek al met welke type antibiotica hersenabcessen het beste kunnen worden bestreden. Beide neurologen hopen dat ook het punctie-advies als nationale richtlijn wordt opgenomen.

Plaats een reactie