Aanwijzing voor Herberg Panta Rhei

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de minister van VWS op 5 juli een aanwijzing gegeven aan Herberg Panta Rhei te Neerkant. De minister heeft de instelling gelast om per direct geen nieuwe cliënten meer aan te nemen en binnen twee weken een overeenkomst te sluiten met een andere zorgorganisatie waarmee deze de verantwoordelijkheid voor de zorg overneemt.

Herberg Panta Rhei is een kleinschalige zorgvoorziening die verblijf, begeleiding en aanvullende verzorging biedt aan mensen die licht dementerend zijn, een verstandelijke beperking hebben, tijdelijk in de war en/of depressief zijn of mensen die specifiek behoefte hebben aan extra opvang en begeleiding na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

De IGZ heeft Herberg Panta Rhei op 6 januari 2011 bezocht in het kader van haar toezicht op nieuwe toetreders op de zorgmarkt. De aanleiding tot het bezoek was een bij de IGZ binnengekomen melding over gebrek aan veiligheid voor de bewoners en de aanwezigheid van ondeskundig personeel in relatie tot de problematiek van de bewoners. Uit het onderzoek bleek dat Panta Rhei op veel fronten tekort schoot voor het leveren van verantwoorde zorg. Er waren geen zorgplannen aanwezig, er was geen klachtenregeling, uitvoeringsprotocollen van voorbehouden en risicovolle handelingen ontbraken en ook medezeggenschap was niet geregeld. Dit in combinatie met de aanwezige en gekozen doelgroep en het ontbreken van gediplomeerde verzorgenden/verpleegkundigen maakte dat de inspectie zich ernstige zorgen maakte over Panta Rhei en de instelling geboden heeft onmiddellijk actie te ondernemen.

De inspectie heeft de vorderingen van Panta Rhei nauwlettend gevolgd en komt tot de conclusie dat er nog steeds onvoldoende waarborgen aanwezig zijn voor een verantwoorde zorgverlening. Er zijn op nog te veel onderdelen hoge risico’s. Het grootste zorgenpunt blijft het ontbreken van deskundig personeel in relatie tot de kwetsbare zorgafhankelijke doelgroep. Er is in Herberg Panta Rhei geen 24-uurs aanwezigheid gegarandeerd van een verzorgende en/of verpleegkundige discipline. De huidige medewerkers hebben geen zorgachtergrond en zijn niet geschoold in de uitvoering van zorghandelingen, zoals het verstrekken van medicatie.

Omdat de door de inspectie gewenste verbeteringen niet tot stand kwamen heeft zij de minister geadviseerd een aanwijzing af te geven. De Minister heeft dit advies overgenomen.

De aanwijzing aan Panta Rhei luidt als volgt:
– Panta Rhei neemt met onmiddellijke ingang geen nieuwe cliënten meer aan met een indicatie voor hulp bij persoonlijke verzorging of verpleging;
– Panta Rhei sluit binnen twee weken een overeenkomst met een andere zorgorganisatie waarmee deze de verantwoordelijkheid voor de zorg overneemt.

Herberg Panta Rhei moet binnen twee weken na dagtekening van de aanwijzing aantoonbaar, ter beoordeling door de inspectie, aan bovengenoemde maatregelen voldoen. Indien Herberg Panta Rhei binnen twee weken niet heeft voldaan aan de uit de aanwijzing voortvloeiende verplichtingen zal de inspectie de minister adviseren de organisatie een last onder bestuursdwang op te leggen.

Plaats een reactie