Aanwijzing aan twee thuiszorginstellingen

0
527

Op advies van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft de Minister van VWS gisteren een aanwijzing gegeven aan de thuiszorginstellingen Cura Domestica in Boxmeer en Hanimeli in Enschede. De minister heeft beide instellingen gelast om per direct geen nieuwe cliënten meer aan te nemen en binnen twee weken de zorg voor een deel van de cliënten over te dragen aan een andere thuiszorgorganisatie.

Zowel Cura Domestica als Hanimeli stonden al onder verscherpt toezicht van de inspectie. Tijdens verschillende bezoeken constateerde de inspectie dat beide instellingen de Kwaliteitswet Zorginstellingen onvoldoende naleefden. Voor een derde thuiszorginstelling, Let’s Go Zorg in Hasselt, was de inspectie ook van plan om een aanwijzing van de minister te vragen. Deze instelling is echter recent failliet gegaan.

Onvoldoende verbetering
De inspectie heeft diverse bezoeken gebracht aan Cura Domestica en Hanimeli. Daarbij is getoetst op vier thema’s: deskundigheid personeel, medicatiebeleid, verpleegkundige richtlijnen en zorgdossiers. Bij beide instellingen was op al deze thema’s sprake van hoog tot zeer hoog risico.

De inspectie heeft de instellingen vervolgens de gelegenheid gegeven om een plan van aanpak op te stellen om deze zaken te verbeteren. In beide gevallen was dat plan van aanpak echter te globaal en niet compleet. Bovendien bleek tijdens vervolgbezoeken dat de situatie onvoldoende verbeterd was en dat de eerder aangetroffen risico’s niet waren weggenomen. Dit was voor de inspectie aanleiding om in januari 2010 Cura Domestica en in april 2010 Hanimeli onder verscherpt toezicht te stellen. De instellingen kreeg vervolgens opnieuw de gelegenheid om de risico’s aan te pakken.

Aanwijzing Cura Domestica

De situatie verbeterde echter onvoldoende. Op advies van de inspectie heeft de Minister van VWS Cura Domestica daarom een aanwijzing gegeven met de volgende inhoud:
– Cura Domestica mag per direct geen nieuwe cliënten meer aannemen met een indicatie voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging.
– Cliënten met een indicatie voor hulp bij het huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging moeten binnen twee weken worden overgedragen aan een andere thuiszorgorganisatie.

Aanwijzing Hanimeli
De aanwijzing aan Hanimeli luidt als volgt:
– Hanimeli mag per direct geen nieuwe cliënten meer aannemen met een indicatie voor verzorging of verpleging.
– Cliënten met een indicatie voor verzorging of verpleging moeten binnen twee weken worden overgedragen aan een andere thuiszorgorganisatie.
– De dossiers van cliënten die in het buitenland verblijven, moeten zo snel mogelijk klaar worden gemaakt zodat ook deze cliënten binnen twee weken na terugkomst in Nederland kunnen worden overgedragen aan een andere thuiszorgorganisatie.
– Hanimeli moet cliënten die nu in het buitenland zijn binnen twee weken na hun terugkomst overdragen aan een andere thuiszorgorganisatie.

De IGZ realiseert zich dat Hanimeli wellicht extra inspanningen moet verrichten om haar cliënten, die veelal de Nederlandse taal niet spreken, elders onder te brengen.

Een aanwijzing is een formeel besluit waarin de minister aangeeft welke maatregelen een instelling binnen een vastgestelde termijn moet nemen om te voldoen aan verantwoorde zorg.