Aanvullende informatie over endotoxines in dialysevloeistoffen Dianeal, Nutrineal en Extraneal

De firma Baxter heeft te kennen gegeven dat het probleem van verontreiniging met endotoxines in de peritoneaal dialysevloeistoffen Dianeal, Extraneal en Nutrineal niet is opgelost. Om de risico’s voor de patiënt zo klein mogelijk te maken, adviseert het

wetenschappelijke Comité voor geneesmiddelen voor humaan gebruik (CHMP) van het Europese geneesmiddelenagentschap (EMA), waarin het CBG is vertegenwoordigd om import van Dianeal, Extraneal en Nutrineal uit fabrieken in de Verenigde Staten, Turkije en Canada tijdelijk toe te staan.

Verder wordt bekeken of er alternatieve producten beschikbaar zijn, totdat de problemen zijn opgelost. Artsen en apothekers zullen een aangepast advies ontvangen.

Meer informatie
Persbericht (Engelstalig) EMA 21 januari 2011
Vraag en Antwoorddocument (Engelstalig) EMA 21 januari 2011
– CBG nieuwsbericht 18 december 2010
Brief (DHPC) ‘Belangrijke veiligheidsinformatie over Dianeal, Extraneal, Nutrineal’

Plaats een reactie