Aanvullend onderzoek naar stress en energie voorkomt ondersignalering

Hoogopgeleide mensen met een hoog risico op psychische klachten worden vaak niet herkend als risicogroep door de WorkAbility Index (WAI) zo blijkt uit onderzoek door SKB. Gelukkig is dit eenvoudig te verhelpen.

In 2009 en 2010 verrichtte SKB onderzoek bij 15.000 werknemers, werkzaam in de zakelijke dienstverlening, zorg, overheid en industrie. Zij vulden naast de WorkAbility Index (WAI) een vragenlijst in over hun werk en over het effect daarvan op hen persoonlijk. Speciale aandacht ging uit naar de energie die mensen tijdens het werk ervaren en naar het herstel na het werk.

Energie is de belangrijkste factor in work-engagement (“bevlogenheid”) en daarmee een goede indicatie voor prestaties. Een extreem gebrek aan energie wijst op niet productieve medewerkers. Een hoge herstelbehoefte na het werk geeft aan dat medewerkers uitgeput raken en daardoor een verhoogd risico lopen op burnout..

SKB heeft van iedereen het oordeel over het werkvermogen van de WAI vergeleken met het risico op burnout en extreem gebrek aan energie. Wat blijkt? Naarmate het opleidingsniveau van mensen hoger wordt, signaleert de WAI een steeds groter aantal werknemers niet, ondanks dat zij “at risk” zijn. Van de hoogopgeleide medewerkers komen zelfs twee keer zoveel mensen in aanmerking voor preventiemaatregelen als wat op grond van de WAI-scores verwacht mag worden.

Oorzaken burnout en energiegebrek
Omdat in het onderzoek ook vragen over de werkbeleving zijn meegenomen, konden de oorzaken van het burnout risico en extreem gebrek aan energie worden bepaald. De hoogopgeleide medewerkers die extra werden gesignaleerd hadden veelal te maken met een hoge werkdruk, een slechte relatie met de leidinggevende en het ontbreken van loopbaanmogelijkheden. Verder hadden deze medewerkers veel minder plezier in hun werk en waren ze veel minder betrokken bij de organisatie.

Optimaal gebruik van de WorkAbility Index
Het aanstormend tekort op de arbeidsmarkt en de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar inspireert veel werkgevers om na te denken over duurzaam personeelsbeleid. Hoe blijven de steeds ouder wordende werknemers gezond, gemotiveerd en productief? De overheid stimuleert voor dat doel het gebruik van de WorkAbility Index (WAI) vragenlijst. Een ongunstige score duidt op verminderde inzetbaarheid en een grotere kans op verzuim van de medewerker. Als adequate verbetermaatregelen worden getroffen, wordt niet alleen veel persoonlijk leed vermeden, maar bespaart de werkgever ook veel kosten.

Om de WAI ook effectief te kunnen gebruiken bij hoogopgeleide medewerkers, voegt SKB vragen toe die de blinde vlek voor stress en energiegebrek ondervangen. Omdat die blinde vlek juist optreedt bij de best betaalde medewerkers is te verwachten dat met preventiemaatregelen op deze groep ook extra veel kosten bespaard kunnen worden.

Plaats een reactie