Aantal zeer zwakke basisscholen op laagste punt ooit

Het aantal zeer zwakke basisscholen is opnieuw verder gedaald. Dit blijkt uit de laatste cijfers van de Inspectie van het Onderwijs. Op dit moment zijn er nog zo’n 26 zeer zwakke scholen, dat is 0,4% van het aantal basisscholen.

Dit is een fikse daling ten opzichte van 2009 toen nog 108 scholen te boek stonden als zeer zwak. Verder valt op dat de scholen zich sneller verbeteren dan voorheen, van de huidige zeer zwakke scholen zijn er slechts vijf scholen die langer dan één jaar zeer zwak zijn.

Sneller ingrijpen
Minister Van Bijsterveldt kondigde vorig jaar aan sneller in te grijpen bij scholen waar de onderwijskwaliteit langdurig ver onder de maat is. Om te voorkomen dat scholen zeer zwak worden ze eerder gewaarschuwd en kunnen ze eerder hulp krijgen. Zeer zwakke scholen kunnen de hulp inroepen van de ‘Vliegende Brigade’ die hen gericht helpt bij het verbeteren van de onderwijsindicatoren die door de Inspectie voor het Onderwijs als onvoldoende zijn beoordeeld.

Volgens minister Van Bijsterveldt laten de resultaten zien dat de gekozen aanpak van snel ingrijpen en gerichte ondersteuning werkt: “Leerlingen verdienen gewoon goed onderwijs. Dat betekent dat de basis op orde moet zijn. Daar werken leraren, schooldirecteuren, ouders en overheid elke dag hard aan. Dat vraagt aan de ene kant om scherp toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en daarnaast om gerichte ondersteuning aan scholen die hulp nodig hebben om hun kwaliteit weer snel op orde te krijgen.”

Vliegende brigade
Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school krijgt nu nog maximaal twee jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. De Vliegende Brigade is één van de maatregelen om de onderwijskwaliteit op scholen die zeer zwak zijn, zo snel mogelijk op orde te krijgen. De ondersteuning van de Vliegende Brigade varieert van hulp bij het inrichten van leerlingenzorg, scholing en coaching van leerkrachten tot ondersteuning van de schooldirectie.

Plaats een reactie