Aantal verkeersdoden kan nog verder omlaag

Sinds de jaren zeventig is het aantal verkeersdoden, ondanks de toegenomen verkeersintensiteit, met een factor vijf gedaald van ruim 3.200 naar 640. Het streefcijfer voor 2010 is gesteld op maximaal 500. Dat die grens nog verder omlaag kan, blijkt uit de nieuwe editie GO!Mobility van RAI Vereniging. Met name met de veelbelovende onderzoekstechniek ‘naturalistic driving’ valt nog veel veiligheidswinst te behalen.

Volgens Rob Eenink, hoofd Anticiperend Onderzoek van SWOV, zijn er nog voldoende maatregelen die een hoog rendement opleveren, bijvoorbeeld door technologische ontwikkelingen. Zo is het mogelijk 10 tot 20 procent verkeersdoden te voorkomen als alle auto’s Electronic Stability Control (ECS) hebben, maar ook een black box (feedback op gedrag) of een snelheidsassistent kunnen substantieel bijdragen.

Veelbelovend noemt de SWOV in GO!Mobility de onderzoekstechniek ‘naturalistic driving‘. Hiermee is in de V.S. al enkele jaren ervaring opgedaan en zijn gunstige resultaten geboekt. Bij ‘naturalistic driving’ wordt het rijgedrag van weggebruikers op een onopvallende manier geobserveerd. Daartoe is de auto van proefpersonen voorzien van apparatuur die voertuigbewegingen, het gedrag van de bestuurder (zoals oog-, hoofd en handbewegingen) en de externe omstandigheden registreert. Dit kan zeer interessante informatie opleveren over de relatie tussen mens, weg, voertuig en weers- en verkeersomstandigheden.

Of alle nog te nemen maatregelen uiteindelijk tot nul verkeersslachtoffers zullen leiden of dat dit gewoon een theoretische en onhaalbare doelstelling is, blijft voor de SWOV een lastig te beantwoorden vraag. Eenink: “Zeker tegenwoordig is technisch nog veel mogelijk en is niets uit te sluiten. Als iemand begin jaren zeventig had gezegd dat we 40 jaar later met zijn allen tweemaal zoveel kilometers zouden rijden en het aantal verkeersdoden met een factor vijf zou dalen, dan had vermoedelijk niemand dat geloofd. De laatste jaren groeide de mobiliteit nauwelijks meer, maar daalde het risico en daarmee het aantal doden gelukkig nog steeds. Als we nu alle bekende maatregelen zouden treffen die kosteneffectief zijn, dan is het beslist mogelijk het aantal doden opnieuw te halveren. Volvo heeft bijvoorbeeld verkondigd dat in 2020 niemand meer in een nieuwe Volvo in het verkeer hoeft om te komen. Er is niets mis met ambitieuze streefcijfers. Of nul realistisch is, zal de toekomst leren. Het biedt wel een enorme uitdaging.”

Plaats een reactie