Aantal vakbondsleden blijft teruglopen

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar is het aantal vakbondsleden in Nederland gedaald. Eind maart 2015 waren 1,7 miljoen mensen aangesloten bij een bond, 55 duizend minder dan een jaar daarvoor. Dit is het laagste aantal sinds 1991, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Mannen en vrouwen
Wel is er een verschuiving opgetreden in de verhouding tussen mannen en vrouwen die lid zijn. In 1991 was 19 procent van de 1,7 miljoen vakbondsleden vrouw. In 2015 was dat 37 procent op nagenoeg een zelfde totaal. Naar verhouding verdwenen er het afgelopen jaar meer mannen dan vrouwen uit de ledenadministraties.

Aantal jongeren en ouderen nagenoeg gelijk gebleven
Als het gaat om leeftijd, was de afname het grootst bij de 25- tot 45-jarigen, namelijk 32 duizend ten opzichte van 2014. In de groep van 45 tot 65 jaar nam het aantal leden af met 25 duizend. Het aantal jongeren (tot 25 jaar) en ouderen (vanaf 65) bleef nagenoeg gelijk. Bij de 65-plussers was er zelfs een lichte stijging van 2 duizend leden.

Vakcentrales: alleen ledenverlies bij FNV
Van de drie vakcentrales die Nederland kent, leed alleen de grootste, de FNV, ledenverlies van 2014 op 2015. Het ledental van het CNV bleef vrijwel gelijk.

Vakcentrale VCP (voorheen MHP) groeide, vooral door de toetreding van enkele bonden die voorheen niet waren aangesloten. Dat is terug te zien in de cijfers van de overige (niet-aangesloten) vakverenigingen, waar het aantal leden navenant daalde.

Plaats een reactie