Aantal suïcides sterk gestegen

Het aantal suïcides in Nederland is in 2012 met 6 procent gestegen ten opzichte van 2011. Over de laatste vijf jaar is het aantal suïcides met maar liefst 30 procent gestegen. Volgens de Vrije Universiteit Amsterdam heeft dit alles met de economische crisis te maken.

De VU heeft een advies over het streefcijfer voor suïcidepreventie uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het overheidsbeleid moet ertoe leiden dat het gemiddeld aantal suïcides per jaar, gemeten over de laatste vijf jaar, in Nederland met minstens 1 procent afneemt. Het door de VU voorgestelde streefcijfer zal als toetsing voor het Nederlandse suïcidepreventiebeleid gaan dienen.

Gemiddeld aantal suïcides per jaar
Het voorstel van de VU is om van gemiddelde aantallen suïcides per jaar uit te gaan, berekend over vijfjaarsperioden, zodat de gevoeligheid voor schommelingen afneemt. Het huidige streefcijfer van 5 procent dat sinds 2008 geldt in Nederland, is nooit gehaald; integendeel, sinds 2007 hebben we juist een gemiddelde stijging van 5% per jaar.

Streven naar ombuiging
In het VU-advies wordt aanbevolen om eerst een ombuiging van de huidige stijgende trend na te streven en daarna de doelstelling van ten minste 1 procent te hanteren. Overige maatregelen of aanbevelingen die in het advies worden voorgesteld om het nieuwe streefcijfer te bereiken, houden – kort samengevat – het volgende in:

– Gatekeepers moeten worden opgeleid in de financiële sector om signalen van suïcidaliteit te herkennen.

– Algemene maatregelen gericht op vermindering van alcohol- en drugsmisbruik, en bestrijding van de werkloosheid zullen bijdragen aan terugdringing van het aantal suïcides.

– Het beleid van ProRail om suïcides op het spoor verder terug te dringen moet krachtig worden ondersteund.

– Alle hulpverleners in de gezondheidszorg die werken met suïcidale patiënten zouden binnen drie jaar getraind moeten zijn in de toepassing van de multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.

– Telefonische en online hulpverlening aan suïcidale personen door Sensoor, Stichting Ex6 en de Stichting 113online moeten verder ondersteund worden.

1 gedachte over “Aantal suïcides sterk gestegen”

  1. Het is net alleen volgens de vu maar het is wel degelijk een verschijnsel van de economische crisis, dit is te merken in landen waar mensen het economisch steeds slechter krijgen dat de suïcides sterk stijgen. En helaas dit zal nog wel even aanhouden omdat de mensen geen uitweg meer zien.

    http://helpbijkanker.nl

    Beantwoorden

Plaats een reactie