Aantal patiënten Havenziekenhuis sterk gegroeid in 2010

Het Havenziekenhuis kijkt terug op een goed 2010. Nooit eerder zijn er zoveel patiënten behandeld in dit Rotterdamse ziekenhuis aan de Maas. Uit de hoge tevredenheid van patiënten blijkt dat zij de goede medische zorg met persoonlijke aandacht van de specialisten en andere medewerkers van het Havenziekenhuis erg waarderen.

Havenziekenhuis in Rotterdam

Het aantal patiënten dat voor de eerste keer een polikliniek van het Havenziekenhuis bezocht is in 2010 toegenomen met 2.300 (+ 6,6 %) en er zijn 600 patiënten meer opgenomen in het ziekenhuis (+ 5,8 %). Ook het aantal opnames van één dag nam, met een groei van 700 (+ 4,9 %) fors toe. De tevredenheid van de patiënten over het Havenziekenhuis is in alle onderzoeken en ranglijsten onverminderd hoog en zelfs nog toegenomen in 2010 ten opzichte van voorgaande jaren. Patiënten geven het Havenziekenhuis gemiddeld het rapportcijfer 8,3.

Van links naar rechts: Ineke Leenders (voorzitter medische staf), Marcel van Schadewijk (algemeen manager), Hélène Beaard (directeur NIAZ) Johan Dorresteijn (directeur) en Loes Luca (vriendin van het Havenziekenhuis) tijdens een ‘zorg met aandacht’ lunch voor de medewerkers van het ziekenhuis.

Nieuwe sfeervolle verpleegafdelingen
Directeur Johan Dorresteijn is ook tevreden. ‘Deze cijfers tonen aan dat het thema van het Havenziekenhuis ‘zorg mét aandacht’ positief wordt herkend door de patiënten. Ongetwijfeld hebben ook de mooie gerenoveerde verpleegafdelingen van ons ziekenhuis een belangrijke rol gespeeld in de groei van het aantal patiënten en de hoge tevredenheid. We zijn er in geslaagd de warme sfeer van het ziekenhuis te behouden. In de afgelopen jaren zijn er veel nieuwe, goed gekwalificeerde medewerkers en medisch specialisten bijgekomen in het team van het Havenziekenhuis. Ook hebben wij in 2010 een nieuwe ‘vriendin’ gekregen, waar we erg blij mee zijn. Actrice en rasechte Rotterdamse Loes Luca draagt het Havenziekenhuis een warm hart toe en is regelmatig aanwezig bij bijeenkomsten in ons ziekenhuis. Zo heeft ze pas nog oud-Rotterdamse liedjes gezongen voor onze patiënten.’

Goede medische zorg, korte wachttijden en een ‘eigen’ dokter
Ineke Leenders is als cardioloog en voorzitter van de Medische Staf medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische zorg in het Havenziekenhuis ‘Nadat we eerder in 2007 het voorlopige officiële NIAZ-keurmerk ontvingen (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg), zijn wij in 2010 volledig geslaagd voor het NIAZ-diploma. Daarmee wordt de continue kwaliteit van onze zorg opnieuw bevestigd. Wij hebben een prima relatie met huisartsen, verpleeghuisartsen en andere verwijzers. Ook daarin blijven wij investeren, zowel op medisch gebied als persoonlijk. Ik ben ook blij dat we er in geslaagd zijn de wachttijden van het Havenziekenhuis kort te houden, ondanks de groei van het aantal patiënten. Zij kunnen snel terecht en worden primair behandeld door hun ‘eigen’ dokter’.’

Samenwerking Erasmus MC
Het Havenziekenhuis is sinds 2005 een zelfstandige dochteronderneming van het Erasmus MC. Er is een goede samenwerking met de diverse specialismen van het Erasmus MC. Het Havenziekenhuis heeft in 2010 de renovatie van haar verpleegafdelingen afgerond. Sinds 2010 profileert het Havenziekenhuis zich in de regio met het thema ‘zorg mét aandacht’. Vriendin Loes Luca laat in een aantal ludieke spotjes op de website www.zorgmetaandacht.nl beeldend zien wat het ziekenhuis onder goede zorg mét aandacht verstaat.

Plaats een reactie