Aantal overlijdensgevallen door antibioticaresistentie nog beperkt

Ziekmakende bacteriën zijn door overmatig gebruik van antibiotica resistent geworden voor veel van de beschikbare antibiotica. Maar de angst dat antibiotica op den duur helemaal geen effect meer zullen hebben is voorbarig. In Europa overlijden nu nog veel meer mensen aan chronische ziektes, zoals hart- en vaatziekten, en aan infecties met bacteriën die wél gevoelig zijn voor antibiotica. Dat blijkt uit onderzoek van UMCG-promovendus Marlieke de Kraker.

Patiënten met een infectie veroorzaakt door een resistente bacterie lopen een groter overlijdensrisico en liggen langer in het ziekenhuis dan patiënten geïnfecteerd door een bacterie die wél gevoelig is voor antibiotica, stelt De Kraker vast.

In 2007 overleden in Europa meer dan 8000 patiënten aan resistente infecties. Dit staat gelijk aan 1,5 overlijdens per 100.000 inwoners. Infecties door antibioticagevoelige bacteriën komen echter veel vaker voor en veroorzaken daardoor meer dan tweemaal zoveel sterfgevallen: 3,3 overlijdens per 100.000 inwoners. Voor chronische ziekten, zoals hart- en vaatziekten ligt dat aantal nog veel hoger: 373 overlijdens per 100.000 inwoners. Overigens krijgen patiënten met een resistente infectie vaak pas na 48 uur de juiste therapie. Dit lijkt in veel gevallen te laat om de uitkomst nog positief te beïnvloeden.

Het aantal bloedbaaninfecties is sterk toegenomen door de opkomst en verspreiding van antibioticaresistentie, concludeert De Kraker. Vooral bacteriën die zich normaal gesproken in de darmen bevinden, spelen hierbij een rol. Een ander belangrijk speerpunt voor nader onderzoek vormen de carbapenemase-producerende bacteriën. Deze veroorzaken steeds vaker welhaast onbehandelbare infecties.

Marlieke de Kraker (Breda, 1981) studeerde biomedische wetenschappen te Nijmegen. Ze verrichtte haar onderzoek naast haar werk als epidemioloog bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en promoveert aan de afdeling Medische Microbiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Veel van de gebruikte onderzoeksgegevens zijn afkomstig uit Burden of Resistance and Disease in European Nations (BURDEN), een project gefinancierd door de Europese Commissie.

Promotie
Promovendus: mw. M.E.A. de Kraker
Proefschrift: Burden of disease associated with antimicrobial resistance. Studies on bloodstream infections and clinical outcomes in European hospitals
Promotor(s): prof.dr. H. Grundmann
Datum: 11 juli 2012

Plaats een reactie