Aantal donateurs UNICEF Nederland groeit sterk in 2010

Ondanks een moeilijk economisch klimaat, een stabiliserende markt en druk op het draagvlak voor internationale samenwerking heeft UNICEF Nederland in 2010 een recordaantal nieuwe vaste donateurs mogen verwelkomen. De totale inkomsten van de organisatie stegen sterk als gevolg van twee noodhulpacties voor Haïti en Pakistan.

Met de steun van Nederlandse donateurs, het bedrijfsleven en vele vrijwilligers kon UNICEF Nederland in 2010 wederom er een waardevolle bijdrage leveren aan het wereldwijd waarborgen van de rechten van kinderen. Dat blijkt uit het door de organisatie gepubliceerde jaarverslag 2010, dat voor het eerst alleen digitaal wordt gepresenteerd en volgens de behoefte van de lezer zelf samen te stellen is.

Het aantal vaste donateurs van UNICEF Nederland nam in 2010 toe van bijna 310.000 tot boven de 340.000. De totale inkomsten van de organisatie bedroegen 87,6 miljoen euro (2009: €70,2 miljoen), waarvan 73,4 miljoen euro werd besteed aan UNICEF’s werk voor kinderen wereldwijd. Er werd 67,4 miljoen euro afgedragen aan UNICEF Internationaal met hulpprogramma’s in circa 155 landen. Met deze programma’s werkt de organisatie aan het structureel verbeteren van de levensomstandigheden en toekomstmogelijkheden van kinderen in ontwikkelingslanden. Zes miljoen euro werd besteed aan de andere primaire doelstelling van UNICEF Nederland: voorlichting en pleitbezorging rondom kinderrechten en kinderrechteneducatie in Nederland.

Haïti en Pakistan
2010 was een jaar met grote rampen. Een verwoestende aardbeving in Haïti en overstromingen in Pakistan leidden tot vele slachtoffers. De Samenwerkende Hulporganisaties, waar UNICEF Nederland deel van uitmaakt, organiseerden nationale acties voor hulp aan de getroffenen. UNICEF Nederland ontving uit deze acties in totaal 14,1 miljoen euro voor het bieden van noodhulp in Haïti en Pakistan. Daarnaast is de organisatie nog een bedrag van 4,3 miljoen euro van het Ministerie van Buitenlandse Zaken toegezegd voor de wederopbouw van Haïti.

Kostenpercentage
De kosten voor het werven van fondsen zijn in 2010 verhoudingsgewijs licht gestegen. Voor het werven van de nieuwe donateurs zijn iets duurdere effectieve wervingskanalen, zoals door-to-door en telemarketing gebruikt. Daarnaast is het gemiddelde bedrag dat jaarlijks per donateur gedoneerd wordt licht gedaald.

Van elke euro binnen de organisatie is ongeveer 84 cent naar de doelstellingen gegaan, en is 16 eurocent opgegaan aan kosten voor fondsenwerving, beheer en administratie. De specifieke kosten voor eigen fondsenwerving worden uitgedrukt in een percentage van de opbrengsten uit eigen fondsenwerving. Conform de norm van het Centraal Bureau Fondsenwerving is dit percentage maximaal 25%. Voor UNICEF Nederland komt het percentage in 2010 op 20,9%.

Online jaarverslag
Voor het eerst biedt UNICEF Nederland haar jaarverslag uitsluitend online aan. Het jaarverslag is te vinden via de homepage van UNICEF Nederland: www.unicef.nl. De lezer kan zelf artikelen selecteren en – indien gewenst – printen. Op deze manier wil UNICEF Nederland haar werk voor zoveel mogelijk mensen op maat en tegen lage kosten inzichtelijk maken.

Plaats een reactie