Aantal consumentenproducten met nanodeeltjes lijkt stabiel

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in 2009 inventariserend onderzoek gedaan naar de Nederlandse markt van consumentenproducten met nanodeeltjes. Dit gebeurde op verzoek van het ministerie van VWS die de gegevens gebruikt voor beleidsontwikkeling.

Consumentenproducten met een nanoclaim
Een uitgebreide zoektocht via internet en databases, en in winkels leverde 119 consumententenproducten op waarin mogelijk nanodeeltjes zijn verwerkt. Gezocht werd naar producten met een nanoclaim op de verpakking of website, of met een ingrediënt dat duidt op de aanwezigheid van nanodeeltjes. Het RIVM telde na een internetonderzoek in 2007 ongeveer 100 vergelijkbare consumentenproducten. Vergeleken met 2007 lijkt het aantal producten met nanodeeltjes op de Nederlandse markt stabiel.

De VWA beperkte zich tot consumentenproducten binnen haar toezichtdomein, te weten cosmetica, onderhouds- en reinigingsmiddelen, textiel en levensmiddelenverpakkingen. Het meest werd cosmetica met mogelijk nanodeeltjes gevonden: 70 keer, gevolgd door onderhouds- en reinigingsmiddelen: 45 keer. Cosmetische producten zijn met name anti-zonnebrandmiddelen, gezichtscrème en tandpasta. De onderhouds- en reinigingsmiddelen betreffen vooral autoglas- en autolakreinigers, autolakcoatings en leer- en schoenimpregneermiddelen. Verder werden sokken en een lunchbox aangetroffen.

Voor consumenten is het soms niet mogelijk om producten met nanodeeltjes te herkennen omdat er nog geen verplichting is om nanotoepassing op producten te vermelden. Binnen de Europese Unie wordt momenteel gewerkt aan een meldingsplicht voor cosmetische producten.

Dossiercontrole
Bij 14 bedrijven waarvan verwacht werd dat zij producten met een nanoclaim importeren of distribueren, is in de dossiers gekeken hoe zij de veiligheid van deze producten beoordelen. Op dit moment is er voor nanoproducten geen specifieke wetgeving die eisen stelt aan de uitvoering van een veiligheidsbeoordeling. De dossiercontrole diende daarom enkel als inventarisatie. Uit de dossiercontrole blijkt dat minder dan de helft van de bezochte bedrijven een veiligheidsbeoordeling kon tonen.

Meer informatie: rapport Nanomaterialen in consumentenproducten

Plaats een reactie