Aantal adoptiekinderen sinds 2004 gehalveerd

In 2010 zijn 672 kinderen geadopteerd. Dit zijn er ongeveer evenveel als in het voorafgaande jaar, maar veel minder dan in het piekjaar 2004. In dat jaar werden 1 378 kinderen geadopteerd.

China belangrijkste herkomstland
Tussen 1995 en 2004 is het aantal adoptiekinderen bijna verdubbeld. De toename hing samen met de stijging van het aantal adoptiekinderen uit China, nog steeds het belangrijkste herkomstland van adoptiekinderen. Andere belangrijke herkomstlanden van adoptiekinderen zijn Haïti en de Verenigde Staten.

Daling na 2004
In 2004 werden ongeveer 800 Chinese kinderen geadopteerd en bereikte het aandeel Chinese adoptiekinderen een maximum met 57 procent van het totaal. Tussen 2004 en 2009 is het aantal adoptiekinderen uit China weer gedaald. Deze daling hangt wellicht samen met de relatief gunstige economische ontwikkeling in China en het grote aantal adoptieverzoeken uit andere landen. Ook worden steeds meer Chinese kinderen in het eigen land geadopteerd.

In 2010 is het aantal Chinese adoptiekinderen weer iets toegenomen tot 317. Daarmee maken Chinese kinderen 47 procent uit van het aantal adoptiekinderen.

Meer jongens dan meisjes
Tot voor kort werden uit China hoofdzakelijk meisjes geadopteerd, maar inmiddels is het aandeel jongens sterk gestegen. In 2010 waren twee van de drie geadopteerde Chinese kinderen jongens. Het gaat hier voor een belangrijk deel om kinderen met een beperking. China kent een speciale procedure voor de adoptie van deze zogenoemde special needs-kinderen.

Weinig Nederlandse kinderen
In 2010 zijn 36 kinderen geadopteerd die in Nederland waren geboren. Dit is slechts 5 procent van het totale aantal geadopteerde kinderen. Begin jaren ‘70 van de vorige eeuw waren nog bijna alle adoptiekinderen uit Nederland afkomstig.

Veel minder baby’s
In 2010 zijn aanmerkelijk minder nuljarigen geadopteerd dan in de jaren ervoor. De daling doet zich vooral voor bij kinderen uit China, Colombia en Ethiopië. Het aandeel kinderen van twee of drie jaar is sinds 2005 bijna verdubbeld en bedraagt inmiddels 41 procent. Vooral vanuit China is het aandeel 2-3-jarige kinderen flink gestegen.

Auteur: Wim Vissers en Arno Sprangers

Plaats een reactie