Aanstekers voldoen aan veiligheidseisen voor kinderen

Sinds maart 2008 is het in Europa verboden om aanstekers zonder kindveilige voorziening en fantasieaanstekers te verkopen. De VWA heeft in 2008 en 2009 gekeken of deze producten nog aan consumenten worden aangeboden. Uit het toezicht blijkt dat de kindonveilige aansteker bijna volledig uit de Nederlandse winkels is verdwenen.

Na inspecties bij 8 bedrijven zijn 20 modellen aanstekers onderzocht op de aanwezigheid en betrouwbaarheid van de kindveiligheidsvoorziening. Alle aanstekers beschikten over een systeem waarmee de aansteker door kinderen tot 51 maanden niet in werking gesteld kan worden. Tijdens inspecties naar fantasieaanstekers bleken er 9 van de 141aangemerkt te worden als fantasieaansteker. Alle fantasieaanstekers zijn uit de handel genomen.

Behalve dat aanstekers beveiligd moeten zijn voor gebruik door kinderen tot 51 maanden, moeten aanstekers ook gastechnisch in orde zijn. Dit houdt onder meer in dat de vlam stabiel en niet te hoog is en dat de aansteker bij vallen heel blijft zodat geen gas kan weglekken en een onverwachte vlam ontstaat. Tijdens inspecties in de haven, bij groothandels en in winkels selecteerden controleurs 29 modellen waarvan zij vermoedden dat de gastechnische veiligheid niet in orde was. Uit labonderzoek bleek dit bij tweederde van de aanstekers het geval te zijn. Dit levert geen grote veiligheidsrisico’s op. De normen voor gastechnische veiligheid zijn echter dermate streng, omdat elk risico op brandwonden vermeden moet worden. Daarom is tegen ondernemers opgetreden die een aansteker op de markt brachten die niet aan de gastechnische eisen voldeed. Van alle modellen met tekortkomingen is de verhandeling gestaakt.

Omdat de gastechnische veiligheid beter moet, neemt de VWA in 2010 opnieuw deel aan een Europees project waarin wordt gekeken hoe de naleving van de normen voor aanstekers in de diverse lidstaten is. De resultaten van dat project worden in 2011 verwacht.

Meer informatie: HI-advies Markttoezicht aanstekers 2008-2009 en bijlage

Plaats een reactie