Aanpak pesten onder ouderen beloond met MSDCARE Award

Een projectvoorstel dat beoogt om met een theatervoorstelling op locatie pestgedrag onder ouderen in zorginstellingen bespreekbaar te maken, is vrijdag 10 februari 2012 beloond met de MSDCARE Award 2012. Het voorstel is bedacht door cultureel ondernemers Ineke Broerse en Agnes Groen van de Stichting Welzijn en Kunst uit Groningen.

De winnaars ontvangen naast de Award een cheque van € 15.000,- van MSD voor de uitvoering van het project. MSD wil met de jaarlijkse prijs, die dit jaar voor het eerst wordt uitgereikt, een bijdrage leveren aan de verbetering van de ouderenzorg. De Award is uitgereikt tijdens de Geriatriedagen in Den Bosch door juryvoorzitter en trendwatcher Adjiedj Bakas.

‘Veel mensen hebben commentaar op de ouderenzorg; wij willen ideeën ter verbetering van de ouderenzorg inventariseren en het beste idee belonen met een prijs, zodat het ten uitvoer kan worden gebracht’, motiveert Guus van der Vat, Managing Director van MSD, het ontstaan van de prijs. ‘Iedereen kan meedingen naar de MSDCARE Award: van professionals tot cliënten van zorginstellingen of mensen die een naaste in een verzorgings- of verpleeghuis hebben wonen.’ Voor de MSDCARE Award 2012 zijn in korte tijd 36 voorstellen ingediend. De jury – een gemêleerd gezelschap bestaande uit onder meer een vertegenwoordiger van overkoepelende ouderenzorgorganisaties, een hoogleraar en een zorgondernemer – bestempelde zeven projecten tot kansrijk, waaruit drie genomineerden zijn gekozen.

Winnende project: creatief en taboedoorbrekend
Het winnende project ‘Zilvergrijs’ dat cultureel ondernemers Ineke Broerse en Agnes Groen namens de Stichting Welzijn en Kunst uit Groningen hebben ingediend noemt de jury ‘creatief en taboedoorbrekend.’ Het probleem van pesten onder ouderen in zorginstellingen wordt volgens Broerse en Groen onderschat. Uit cijfers van de Radboud Universiteit Nijmegen blijkt dat één op de vijf bewoners van verzorgingshuizen met pestgedrag van andere bewoners te maken heeft. Dit kan uiteenlopen van het niet inschenken van een kopje koffie, het storten van afval voor iemands kamer, tot mishandeling. Directeur Jan Romme van het Nationaal Fonds Ouderenhulp heeft eerder gepleit voor de invoering van een landelijk pestprotocol in ouderenzorginstellingen, net zoals in het onderwijs. Branchevereniging Actiz en de ouderenbond ANBO vinden optreden tegen pesten volgens Broerse en Groen bovenal een verantwoordelijkheid van de zorginstellingen zelf.

Zilvergrijs wil met de theatervoorstelling geen kant en klare oplossingen bieden, maar handreikingen die door cliënten, verzorgend personeel, vrijwilligers en mantelzorgers eenvoudig kunnen worden toegepast. In de theatervoorstellingen spelen twee á drie acteurs drie korte scènes, gebaseerd op gebeurtenissen van ongewenst sociaal gedrag in verzorgingshuizen. De bedoeling van het spel is om mensen een spiegel voor te houden. Er kan desgewenst een extra scène worden gespeeld waarin de acteurs laten zien hoe het anders kan. Na de voorstelling gaan de acteurs in gesprek met het publiek: ouderen en hun verzorgenden. Broerse en Groen bieden aansluitend op de theaterscènes een ‘menukaart’ met boekjes, spelvormen en ideeën die beogen dat ouderen meer begrip voor elkaar krijgen en sociaal ongewenst gedrag wordt aangepakt.

De bedoeling van Broerse en Groen is om te starten met een pilot in een zorginstelling in Drenthe, waarna het project de eerste twee tot vier jaar wordt uitgerold in de drie noordelijke provincies van Nederland. Daarna is de rest van Nederland aan de beurt. Voor deze laatste stap zal de Stichting Welzijn en Kunst samenwerking zoeken met andere instellingen en cultureel- en sociaal- ondernemers.

Overige genomineerden
Een ander project dat hoge ogen gooide bij de jury is van Lisenka van Loon uit Utrecht ‘Lokale match – actieve participatie van ouderen op de basisschool’. Kern is ouderen actief te laten participeren door ze uit te nodigen mee te helpen bij activiteiten op de basisschool in de wijk. Van Loon wil behalve via advertenties ook ouderen laten uitnodigen via de huisarts en het maatschappelijk werk. De derde genomineerde voor de MSDCARE Award is Franka Bakker, werkzaam in het UMC St. Radboud in Nijmegen. Zij bedacht de ‘zorgdoelenkaart voor polibezoek’.

De zorgdoelenkaart is een persoonlijk door de oudere in te vullen kaartje voorafgaand aan het poliklinisch ziekenhuisbezoek. Doel is om ouderen vooraf te laten nadenken wat zijn of haar gezondheidsdoel of behandeldoel is en op welke wijze artsen hieraan kunnen bijdragen.

Meer ideeën ter verbetering van ouderenzorg en ouderenwelzijn
MSD ziet graag dat naast de winnaar ook de overige zes kansrijke projecten ten uitvoer worden gebracht. ‘De overige kansrijke projecten zijn te vinden op de website www.msdcareaward.nl. Het zou mooi zijn als deze projecten binnen de samenleving worden opgepakt. Wij hopen dat mensen zich bij de eigenaren melden voor advies, omdat ze willen samenwerken of het idee willen sponsoren’, aldus Van der Vat. ‘Verbetering van de ouderenzorg moet een continu proces zijn. De jaarlijkse MSDCARE Award dient als katalysator, maar voor de verbetering van de kwaliteit van de ouderenzorg en het welzijn van ouderen kunnen we allemaal verantwoordelijkheid nemen en de handen ineen slaan.’

De winnaar van de MSDCARE Award 2012 zal tijdens het congres Geriatriedagen 2013 een terugkoppeling geven op hoe het project sinds de toekenning van de Award is gelopen. Ook wordt dan een nieuwe winnaar van de MSDCARE Award 2013 uitgeroepen. Naar verwachting kunnen ideeën voor de MSDCARE Award 2013 per 15 september dit jaar worden ingediend.

Plaats een reactie