Aanpak kindermishandeling

Op 28 juni 2011 verscheen het advies Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling van de Gezondheidsraad. Hierin constateert de adviescommissie dat er weinig bewezen effectieve behandelmethoden zijn. Ook de versnippering van de Nederlandse hulpverlening belemmert een integrale benadering van diagnostiek en behandeling van kinderen, gezinnen en als kind mishandelde volwassenen.

Om de situatie te kunnen verbeteren is het verder stimuleren van evidence-based werken noodzakelijk. Daarnaast is het nodig een goed fundament te leggen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, door het handelen in alle betrokken zorgdomeinen te monitoren en te evalueren. Dergelijke practice-based evidence is van onschatbare waarde voor de uiteindelijke wetenschappelijke onderbouwing van veelgebruikte interventies.

De door ZonMw gefinancierde Academische Werkplaats Kindermishandeling van het Kinder- en Jeugdtraumacentrum Haarlem in samenwerking met de VU te Amsterdam en het multidisciplinair centrum kindermishandeling van Fier Fryslân zijn initiatieven die bovenstaande punten integreren. De commissie beveelt dan ook aan deze initiatieven als proeftuin te laten fungeren voor verdere beleidsontwikkeling. De resultaten van deze initiatieven ten aanzien van de effectiviteit van een integrale aanpak, evidence-based werken en het rijp maken van het veld voor beter onderzoek zullen niet alleen toepasbaar zijn voor kindermishandeling, maar ook voor de zorg voor jeugdigen met psychische of ontwikkelingsproblemen in het algemeen.

Plaats een reactie