‘Aanpak kattenoverschot nodig’

De Dierenbescherming maakt zich ernstig zorgen over de stroom katten die de asielen ieder jaar blijft overspoelen. In het actualiteitenprogramma EénVandaag zegt directeur Frank Dales vandaag dat maatregelen nu echt nodig zijn. “We kunnen niet langer blijven toekijken hoe het kattenoverschot in Nederland groter en groter wordt”. Uit de gepubliceerde jaarcijfers van de 53 aan de Dierenbescherming verbonden opvangcentra blijkt dat in 2011 bijna 35.000 katten moesten worden opgenomen. Dit zijn grotendeels zwerfkatten.

De Dierenbescherming heeft geen cijfers van de niet bij haar aangesloten dierenopvangcentra, maar schat dat het totaal aantal katten dat vorig jaar dakloos raakte ruim boven de 50.000 dieren ligt.

Ondanks alle maatregelen om katten in het asiel te promoten en ondanks alle campagnes om te voorkomen dat de dieren in de opvang belanden, ziet de Dierenbescherming een groot probleem ontstaan om de kattenpopulatie in Nederland beheersbaar te houden. “Tot twee jaar geleden vingen we rond de 30.000 dieren op, nu zie je dat er duizenden dieren bij zijn gekomen en het ziet er niet naar uit dat dit minder gaat worden”, concludeert Dales.

Maatschappelijk debat
Volgens de Dierenbescherming moet er een maatschappelijk debat worden gevoerd om het probleem met de Nederlandse katten te bespreken. “We moeten dan bijvoorbeeld niet schuwen om na te denken over een verplichte identificatie van de kat”. Momenteel kan maar 14% van de katten in het asiel weer worden teruggebracht naar de eigenaar. “Dit percentage moet echt omhoog”, vindt Dales.

Bij honden wordt de chip dit jaar wel verplicht. Het aantal honden met chip is al hoog. Mede daardoor kan in 75% van de gevallen een snelle hereniging met de baas plaatsvinden. De overheid heeft tot op heden afwijzend gereageerd op verzoeken van de Dierenbescherming tot het verplicht chippen van katten. De organisatie ziet met de naderende verkiezingen echter nieuw perspectief en hoopt dat de kattenproblematiek door de politiek serieus genomen gaat worden.

Dumpen
Ook wil de Dierenbescherming dat katteneigenaren hun verantwoording nemen bij het onvruchtbaar maken van hun dieren. Dat gebeurt volgens de organisatie nog veel te weinig. “Kittens raak je in het voorjaar en in de zomer aan de straatstenen niet meer kwijt”, zegt Dales. Hoeveel dieren er jaarlijks worden gedumpt is niet bekend, maar de indruk leeft dat er steeds meer nestjes tussen de wal en het schip belanden, of anders gezegd: in een kartonnen doos aan de poort van het asiel of achtergelaten in het bos”. De Dierenbescherming werkt samen met speciale gastgezinnen, die de vaak zeer jonge diertjes verzorgen tot ze oud genoeg zijn om herplaatst te worden

Ik zoek baas
Nog steeds slaagt de Dierenbescherming er in praktisch alle katten te herplaatsen. De nog jonge site Ikzoekbaas.nl, die inmiddels zo’n 185.000 keer per maand wordt bezocht, draagt hier in belangrijke mate aan bij. “De druk op de asielen blijft echter onverantwoord groot, zeker als je de zorgelijke financiële situatie van de asielen in Nederland daarbij in ogenschouw neemt”, benadrukt Dales. Onlangs sloeg de Dierenbescherming alarm vanwege de structurele tekorten die ontstaan bij de Nederlandse dierenopvangcentra doordat gemeenten hun wettelijke plicht niet nakomen om de opvang van zwerfdieren gedurende twee weken geheel te vergoeden.

Verwilderde katten
In EénVandaag werd ook duidelijk dat Nederland met een fors aantal verwilderde katten te maken heeft als gevolg van het kattenoverschot. Waar jagers er jaarlijks zo’n 14.000 doodschieten, vangt de Dierenbescherming er duizenden om ze vervolgens gecastreerd terug te zetten. Volgens schattingen lopen er in Nederland tussen de 70.000 en 100.000 verwilderde katten rond

Plaats een reactie