Aanpak buurtoverlast Maastricht Noordoost werpt vruchten af

In zomer van 2011 werd in Maastricht Noordoost een duidelijke toename van buurtoverlast waargenomen. Dat heeft per september 2011 geresulteerd in een nieuwe gezamenlijke aanpak van de problematiek door alle betrokken instanties.

De nieuwe aanpak is nu een half jaar van kracht en de conclusie mag worden getrokken dat de nieuwe aanpak vruchten afwerpt. Er is sprake van aanzienlijk minder buurtoverlast. Dat de aanpak succes heeft wordt onderschreven door zowel bewoners als betrokken instanties.

Aanschrijven overlastgevers
De vijftien adressen die voor de meeste overlast in de buurt zorgden zijn aan het begin van het traject door de betrokken instanties gezamenlijk aangeschreven. Door de woningcorporaties zijn vervolgens met alle bewoners afspraken gemaakt. Het resultaat hiervan is dat de bewoners van twee adressen zijn verhuisd. Bij de overige adressen is het momenteel rustig. Mocht op deze adressen toch overlast ontstaan, dan liggen er afspraken die het mogelijk maken om deze overlast snel te beëindigen. Bijvoorbeeld door ontruimingen.

Extra controles door politie en Team Handhaven
Verder heeft de politie samen met team Handhaven (gemeente) en het Openbaar Ministerie controleacties uitgevoerd. Dit betekent dat er extra gesurveilleerd is in de buurten en dat er diverse verkeerscontroles, algemene controles en controles preventief fouilleren hebben plaatsgevonden. Deze controles hebben geleid tot een groot aantal uitgeschreven bekeuringen voor met name verkeersovertredingen. Daarnaast zijn drugs en bromvoertuigen in beslag genomen en vernietigd of retour gegaan naar de rechtmatige eigenaar. Ook zijn overlastgevende personen indringend aangesproken op hun gedrag. Dit is succesvol gebleken.

Ook is intensiever opsporing gedaan nadat er overlastgevende, strafbare feiten zijn gepleegd. Dit heeft ertoe geleid dat dertien personen zijn aangehouden. Deze personen zitten nog in voorlopige hechtenis of zijn in afwachting van een oproep voor een zitting.

Sluiting woningen
De burgemeester heeft verder vijf woningen en één café tijdelijk gesloten omdat daar harddrugs zijn aangetroffen. Daarnaast hebben de bewoners van drie woningen een waarschuwing ontvangen omdat er handelshoeveelheden softdrugs in hun woning zijn aangetroffen. Ook zijn gebiedsontzeggingen uitgereikt aan drugsrunners.

Aanpak wordt doorgezet
Alle betrokken instanties, maar vooral ook de bewoners hebben geconcludeerd dat de aanpak succesvol is. Deze aanpak zal daarom worden doorgezet. Waarbij de hulp van bewoners altijd nodig blijft. Zij blijven de oren en ogen van de wijk en zien overlast vaak sneller dan politie en handhavers van de gemeente. Vanuit alle betrokken instanties wordt dan ook opgeroepen om klachten en overlast (anoniem) te blijven melden via de bekende kanalen. Om meldingen en klachten makkelijker te maken ontvangen de buurtbewoners binnenkort een handige kaart met de belangrijkste telefoonnummers.

Plaats een reactie