Aanpak anti-pesten heeft roze accenten nodig

Homopesten is de grootste voorspeller van zelfmoordgedrag onder homo-, bi- en lesbische jongeren. Zo blijkt uit een onderzoek dat afgelopen maand gepubliceerd is door Nederlandse onderzoekers in het vooraanstaande wetenschappelijke tijdschrift American Journal of Public Health. Kennisinstituut MOVISIE en belangenorganisatie COC Nederland pleiten daarom voor specifieke aandacht voor anti-homopesten.

Homo-, lesbische en bi-jongeren die gepest worden op school, denken significant vaker aan zelfmoord dan homo-, lesbische en bi-jongeren die deze negatieve reacties niet meemaken. Ook doen zij vaker een zelfmoordpoging dan jongeren die van medeleerlingen geen negatieve reacties krijgen vanwege hun seksuele voorkeur. Dit komt naar voren uit het nieuwe onderzoek ‘Victimization and suicidality among Dutch lesbian, gay and bisexual youths’ van Diana van Bergen (VU), Henny Bos (UvA), Saskia Keuzenkamp (SCP/VU), Jantine van Lisdonk (SCP/VU) en Theo Sandfort (Columbia University).

Onderzoeker Diana van Bergen: “Zelfmoordgedachten en -pogingen onder homo-, lesbische en bi-jongeren zijn duidelijk geen individueel of psychiatrisch probleem. Het heeft te maken met de maatschappelijke omstandigheden; namelijk de negatieve houding ten opzichte van ‘homo gedrag’ en alles wat daarbij hoort”. Het viel Van Bergen op dat homo-, lesbische en bi-jongeren vaak aangeven zichzelf te haten: “De jongeren die een zelfmoordpoging doen zien geen toekomst voor zich. Ze hebben het gevoel dat ze hun hele leven zullen worden vernederd en uitgesloten, zoals nu al op school gebeurt”.

Aanpak anti-pesten heeft roze accenten nodig
MOVISIE en COC werken samen aan preventie van zelfmoordgedrag onder homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren. Op basis van verschillende onderzoeken ontwikkelden ze de website www.iedereenisanders.nl. Homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren krijgen op deze website tips over hoe ze goed om kunnen gaan met negatieve reacties. “Maar er moet nog veel meer gebeuren, ook scholen moeten echt aan de slag” zegt Hanneke Felten van MOVISIE. In de anti-pestaanpak moet er expliciete aandacht komen voor anti-homopesten. Hanneke Felten: “Anti-homopesten kan iedereen treffen: het gaat om jongens die zich volgens anderen niet ‘mannelijk’ genoeg gedragen en meisjes die zich niet ‘vrouwelijk’ genoeg gedragen. Een goede anti-pestaanpak houdt rekening met de extra kwetsbare groep jongeren die niet voldoet aan de gendernormen”.

Controle invoering voorlichting is noodzakelijk
Uit onderzoek van het SCP uit 2010 bleek dat meer dan 80% van de homo- en biseksuele jongeren denkt dat voorlichting de slechte situatie van homo-, lesbische, bi- en transgenderjongeren op school kan verbeteren. Scholen zijn sinds 1 december 2012 verplicht om leerlingen deze voorlichting te geven. COC wil dat de Onderwijsinspectie de komende jaren gaat onderzoeken of scholen daadwerkelijk voorlichting geven over homo- en transseksualiteit en of dat op een goede en respectvolle manier gebeurt. Geert-Jan Edelenbosch van COC Nederland: “‘Homo’ is nu nog één van de meeste gebruikte scheldwoorden op school. Met goede voorlichting en beter anti-pestbeleid hopen we dat daar snel verandering in zal komen.”

Helft homojongeren heeft ooit zelfmoordgedachten gehad
Homo-, lesbische en bi-jongeren doen beduidend vaker een zelfmoordpoging dan heteroseksuele leeftijdsgenoten, zo maakte het SCP in 2010 bekend. De helft van de homo- en bi-jongeren heeft wel eens aan zelfmoord gedacht. 9% van de homo- of biseksuele jongens en 16% van de lesbische of biseksuele meisjes heeft een zelfmoordpoging achter de rug.

Judith Schuyf van MOVISIE: “Opvallend is dat in de tragische gevallen van zelfmoord van jongeren die te maken hadden met anti-homopesten, het in de discussie daarna niet werd benoemd. Er zouden hier eigenlijk lessen uit geleerd moeten worden voor de toekomst”. Om de suïcidaliteit onder homo- en biseksuele jongeren te verminderen hopen MOVISIE en COC dan ook dat de ogen worden geopend en een start kan worden gemaakt om het anti-homopesten op scholen op effectieve wijze aan te pakken.

Plaats een reactie