Aanpak achterlating, huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis

Met de zomervakantie voor de deur vraagt de gemeente Den Haag aandacht voor ‘achterlating en huwelijksdwang’ en ‘meisjesbesnijdenis’. In de zomer komt dit vaker voor, omdat er dan veel reizen naar het land van herkomst gemaakt worden. Wethouder Volksgezondheid Rabin Baldewsingh: “Mensen in het onderwijs, huisartsen en andere professionals kunnen een belangrijke rol spelen bij het voorkomen van achterlating, huwelijksdwang en meisjesbesnijdenis. Zij kunnen vooraf signalen opvangen en deze doorgeven aan de deskundigen. Ik roep professionals daarom op om hier attent op te zijn, zeker in deze periode”.

Achterlating en huwelijksdwang
Bij achterlating en huwelijksdwang gaat het om meisjes die bijvoorbeeld tijdens hun vakantie worden uitgehuwelijkt of bij familie worden achtergelaten. Hoewel de omvang van het probleem in Den Haag niet bekend is, zijn er ieder jaar weer signalen dat meisjes na de zomervakantie niet terugkomen in de schoolbanken.
Om aandacht te vragen voor dit probleem, heeft de gemeente een brief gestuurd naar alle scholen voor voortgezet onderwijs. In deze brief wordt een aantal signalen genoemd die erop kunnen wijzen dat een meisje uitgehuwelijkt of achtergelaten dreigt te worden. Om huwelijksdwang en achterlating aan te pakken, is het belangrijk deze signalen vroegtijdig te herkennen en hiervan melding te doen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Meisjesbesnijdenis
Ook van meisjesbesnijdenis is de omvang van het probleem niet exact bekend. Wel zijn er in Den Haag veel meisjes die het risico lopen besneden te worden. Dit gebeurt vaak onder druk van de familie in het buitenland die meisjesbesnijdenis als onderdeel van een goede opvoeding zien. Meisjesbesnijdenis is in Nederland verboden. De gemeente Den Haag is actief om dit probleem aan te pakken. Er is veel contact met vertegenwoordigers van bevolkingsgroepen waar meisjesbesnijdenis voorkomt. Dit zijn met name landen in Sub-Sahara Afrika zoals Eritrea, Zuid-Soedan en Ethiopië. Ook heeft de gemeente Den Haag in februari een debat over dit onderwerp georganiseerd. Verder verschijnt deze week een folder voor professionals die vanuit hun functie met meisjesbesnijdenis in aanraking kunnen komen, zodat zij weten hoe ze in zo’n situatie kunnen handelen.

Plaats een reactie