Aanhoudingen voor illegale tewerkstelling en uitbuiting

De directie Opsporing van de Inspectie SZW heeft dinsdag 24 januari 2012 samen met de politie Noord-Holland Noord drie personen aangehouden uit de omgeving van Alkmaar. Ze worden verdacht van arbeidsuitbuiting, mensensmokkel, valsheid in geschrifte en het witwassen van geld. Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van het Functioneel Parket.

De verdachten hebben via een uitzendbureau vermoedelijk personeel aan het werk gezet dat illegaal in Nederland verblijft. Het gaat om onder anderen Oekraïners, die werkten in de schoonmaak en de land- en tuinbouw in Noord-Holland.

Ze werden gehuisvest in panden van de verdachten. De werkzaamheden die de (illegale) werknemers verrichtten werden deels niet in de bedrijfsadministratie van het uitzendbureau verantwoord. Er werd dus te weinig aan belastingen en premies betaald.

Er is beslag gelegd op onder meer 28.000 euro aan contant geld en dure horloges. Er zijn enkele huizen en een bedrijfspand doorzocht, waarbij ook computers en administratie in beslag zijn genomen.

Tevens hebben de politie en inspecteurs Arbeidsmarktfraude van de Inspectie SZW drie locaties gecontroleerd op de aanwezigheid van illegale werknemers.

De Inspectie SZW ziet het als prioriteit om malafide uitzendbureaus aan te pakken. Minister Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) zal de Tweede Kamer in het voorjaar informeren over de voortgang.

De Inspectie SZW bestaat sinds 1 januari 2012 en is ontstaan na samenvoeging van de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

Plaats een reactie