Aandeel gecertifieerd duurzaam hout groeit

Stichting Probos heeft in opdracht van de Rijksoverheid opnieuw onderzoek uitgevoerd naar het aandeel gecertifieerd duurzaam hout op de Nederlands markt. De meting werd uitgevoerd over het jaar 2013. Ten opzicht van 2011 is er een groei van 8,3%.

PEFC-keurmerk
Een belangrijk aandeel tropisch hout op de Nederlandse markt draagt het PEFC-keurmerk, namelijk 39% van het aantoonbaar duurzaam geproduceerde gezaagd tropisch hout. De verwachting voor de komende jaren is dat het aandeel tropisch hout met PEFC-keurmerk gaat groeien, gelet op de uitbreiding van PEFC-gecertificeerd bosareaal in Indonesië en China.

PEFC Hout

Eén keurmerk
De groei van het aandeel gecertificeerd duurzaam hout had echter groter kunnen zijn dan 8,3%. In plaats van een groei heeft er op de Nederlandse markt namelijk vooral een verschuiving plaatsgevonden van PEFC naar FSC als gevolg van een specifieke vraag naar één keurmerk in Nederland. Dat het specificeren van één keurmerk het gebruik van duurzaam geproduceerd hout beperkt bleek eerder al uit o.a. een seminar van de Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer en een brief van het Ministerie van I&M.

Boseigenaren
Wereldwijd hebben al bijna een miljoen boseigenaren gekozen voor het PEFC-certificaat, waaronder vele kleine particuliere boseigenaren. Zij kiezen er voor om hun bos duurzaam te beheren, waardoor het levensonderhoud van henzelf en anderen generaties lang gewaarborgd blijft. Vraag duurzaam hout, papier of karton van uw leverancier. Zo ondersteunt u deze boseigenaren en zal het aandeel duurzaam beheerd bos wereldwijd groeien.

Meer informatie
– Probos-rapport: Duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2013

Plaats een reactie