Aandacht voor nieuwe definitie van gezondheid in BMJ

In de British Medical Journal (BMJ) die 30 juli 2011 verscheen is een artikel gewijd aan de discussie over een nieuwe definitie van gezondheid. Dit artikel is mede gebaseerd op de uitkomsten van een door de Gezondheidsraad en ZonMw georganiseerde internationale bijeenkomst eind 2009.

Onder de noemer ‘Is health a state or an ability? Towards a dynamic concept of health’ discussieerde een international gezelschap hierover bij ZonMw. Dit leverde een signalement op over de noodzaak de definitie aan te passen aan de hedendaagse situatie en over de implicaties voor beleid, onderzoek en (publieke) gezondheid.

De discussie werd voorgezet via een blog op www.bmj.com. De resultaten van de bijeenkomst werden vorige week gepubliceerd.

In het artikel ‘How should we define health?’ in BMJ wordt ingegaan op de beperkingen van de huidige definitie die in 1948 werd geformuleerd door de WHO alsmede de uitkomsten van de discussie bij ZonMw eind 2009.

Plaats een reactie