Aandacht nodig voor kwetsbare jongeren op arbeidsmarkt

“Goede begeleiding van kwetsbare jongeren naar opleiding en werk kost nu geld, maar levert op lange termijn veel op. En dat is nodig. Meer dan 1 op de tien jongeren in Nederland is op dit moment werkloos, dit aantal groeit en als we niets doen dan wordt de groep kwetsbare jongeren zeker het kind van de rekening”, dat zegt Marco Florijn, voorzitter van 180 – de organisatie die zich in Nederland bezighoudt met verbetering van de maatschappelijke positie van kwetsbare en risicojongeren.

Via het 180-programma Work-Wise is veel geïnvesteerd in begeleiding van kwetsbare jongeren. Een kleine 1000 is jaarlijks begeleid naar opleiding en werk. De basis van Work-Wise is een systematiek van trajectmatig werken. Work-Wise leidt daarnaast al meer dan tien jaar professionals op tot Individueel Trajectbegeleider, onderhoudt een uitgebreid werkgeversnetwerk en geeft advies op het gebied van ketensamenwerking.

Actieplan Jeugdwerkloosheid
Het Actieplan Jeugdwerkloosheid kent speciale aandacht voor kwetsbare en risicojongeren. Onder deze noemer zijn de afgelopen periode 100 Work-Wise trajecten gestart; 65 voor jongeren uit de Jeugdzorg, 35 voor risicojongeren uit gemeenten. “De toekomstige begeleiding van kwetsbare jongeren is echter – met ingeplande bezuinigingen en de overgang van jeugdzorg naar de gemeenten – allerminst zeker”, signaleert Florijn. “Ik sta pal voor de Work-Wise aanpak die binnen begint en buiten nog 1 jaar wordt voortgezet. We moeten de discussie over de toekomst van deze jongeren nu voeren.”

Stichting 180 organiseert daarom vandaag het symposium: ‘Toekomstvisie kwetsbare jongeren en de arbeidsmarkt’. Tijdens dit symposium worden lessen getrokken uit het Actieplan Jeugdwerkloosheid en zijn workshops te volgen over de arbeidstoeleiding van kwetsbare jongeren.

Sprekers zijn onder meer Marco Florijn, wethouder Werk, Inkomen en Zorg van de gemeente Rotterdam en voorzitter van Stichting 180, Hans Kamps, SER-kroonlid en voorzitter van Jeugdzorg Nederland en Victor van der Geest, universitair docent en expert levensloopcriminologie.

Plaats een reactie