Aanbesteden: dat kan makkelijker en beter

Een goede voorbereiding verbetert de re-integratie. Eerst goed nadenken over de problematiek en de uitvoering betrekken bij de voorbereiding. Dat zijn enkele succesfactoren bij het beter en makkelijker aanbesteden. Tijdens een seminar hebben medewerkers van gemeenten en re-integratiebedrijven met elkaar gedeeld wat er goed gaat en beter kan in de samenwerking.

Daar bleek dat ook binnen de verplichting om aan te besteden nog van alles mogelijk is. Met de opgedane kennis wordt de samenwerking in de praktijk verbeterd. VNG en Boaborea brengen samen een waaier van do’s en don’ts uit bij aanbesteding en uitvoering van het participatiebudget.

Op 9 februari jl. spraken medewerkers van gemeenten en aanbieders van re-integratie en inburgeringscursussen elkaar uitgebreid tijdens het gezamenlijke seminar van VNG en Boaborea over aanbesteding en uitvoering. Daar werd geconcludeerd dat aanbesteden voor- en nadelen heeft, maar dat dat nu eenmaal de werkelijkheid is. Echter, daar bleek ook dat over aanbesteden verhalen de ronde doen die niet op waarheid gestoeld zijn. Men lijkt verstrikt in een juridische aanpak, waardoor niet altijd de beste oplossing uit de bus rolt.

Zo wordt gezegd dat er niet met partijen gesproken mag worden rondom de aanbesteding. Dat mag echter wel voorafgaand aan de publicatie en na afloop. Praten over doelstelling en visie is juist zeer belangrijk en wenselijk. Het mag niet gedurende de aanbestedingsprocedure, daarvoor en daarna zeker wel. Vrijwel alle partijen die ervaring hadden met marktconsultatie vooraf adviseerden gemeenten om dat in te zetten om daarmee de kwaliteit van de offertes te verbeteren en dus ook de juiste dienstverlening te kunnen inkopen.

Boaborea en VNG zijn blij met de resultaten en gaan ook in de komende tijd verder werken aan het verbeteren van de samenwerking tussen gemeenten en dienstverleners. Met het oog op de invulling van het participatiebudget, het groeiend aantal bijstandsgerechtigden en de aangekondigde bezuinigingen blijkt die samenwerking zeer gewenst.

Plaats een reactie