84% van de Nederlanders vindt muziekles voor kinderen belangrijk

0
712

Maar liefst 84% van alle Nederlanders[1] vindt muziekles voor kinderen belangrijk. Dat blijkt uit representatief onderzoek in opdracht van Muziek telt!, een initiatief van Muziek Centrum Nederland, Kunstfactor en het Fonds voor Cultuurparticipatie. Ook vindt 82% van de Nederlanders – ruim 10 miljoen mensen – dat muziek een vast onderdeel moet zijn van het lesaanbod op de basisschool. Dat is nu lang niet op alle basisscholen het geval.

Meer zelfvertrouwen door muziek
De positieve werking van muziekonderwijs wordt breed onderschreven. Zo vindt 85% van de Nederlanders muziekonderwijs belangrijk omdat je je met muziek kunt uitleven. Van alle Nederlanders vindt 83% dat samen muziek maken leuk is voor kinderen, en volgens 70% krijgen kinderen zelfvertrouwen door hun creatieve prestaties tijdens muziekles. Meer dan de helft van de Nederlandse bevolking (57%) vindt het belangrijk dat kinderen een muziekinstrument bespelen.

Minder agressief door muziek
Opvallend is dat bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt dat muziek maken kinderen minder agressief maakt, naast 41% van de bevolking die het niet weet en 10% die het ermee oneens is. Dat je door muziek beter kunt leren onderschrijft 41% van de Nederlanders. Vier op de tien Nederlanders (38%) denkt dat muzikale vorming een positieve invloed kan hebben op de cito-score.

Motor voor cultuurdeelname
Zeven op de tien Nederlanders ziet muziek als belangrijke motor voor de liefde voor cultuur in het algemeen. Voor ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd geldt in hoge mate dat muzikaal talent zich moet kunnen uiten: maar liefst 89% denkt er zo over. Ook de breed gedeelde ondersteuning (82% mee eens in Nederland) van de stelling dat muziek een vast onderdeel moet zijn van het lesaanbod op de basisschool, is in deze groep met 89% het grootst.

Meer muziek op de basisschool
Veel Nederlanders herkennen de gunstige effecten van muziek maken op kinderen, maar toch hebben niet alle kinderen de mogelijkheid om muziek te maken. Op veel basisscholen is het muziekaanbod minimaal. In plaats van een investering in een vakdocent muziek is er de laatste jaren door veel scholen ingezet op het versterken van de cognitieve ontwikkeling (vakken zoals taal en rekenen) en sport. Het initiatief Muziek telt! wil meer muziek in het leven van kinderen brengen, op school en daarbuiten. Op 24 september wordt de ambitie van Muziek telt! gelanceerd om die boodschap te onderstrepen, in het Concertgebouw in Amsterdam, onder aanwezigheid van veel vertegenwoordigers uit de Nederlandse muziekwereld, het onderwijsveld, diverse bestuurders en educatieve instellingen[2]. De ambitie is nu al te ondertekenen op www.muziektelt.nl.

[1] Representatieve steekproef uitgevoerd door bureau Veldkamp onder 924 Nederlanders van 18 jaar en ouder, met een evenwichtige verdeling van leeftijd, opleiding, culturele achtergrond en geslacht.

[2] Vertegenwoordigers van de pers zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de lancering van Muziek telt! in het Concertgebouw in Amsterdam op 24 september om 12.00 uur. Aanmelden via zita@l5.nl