82 procent van geiten- en schapenbedrijven gevaccineerd tegen q-koorts

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) start met controleren of professionele geiten- en schapenhouders hun dieren hebben gevaccineerd tegen q-koorts. Het gaat om de melk- en opfokbedrijven. 82% van deze bedrijven heeft voldaan aan de vaccinatieplicht; dat wil zeggen dat zij hebben gevaccineerd én geregistreerd. Bedrijven die hun dieren al vaccineerden maar dit nog niet registreerden, hebben nog een week de tijd om hun administratie op orde te brengen.

Maatregelen
De nVWA controleert niet alleen de bedrijven die nog niet gevaccineerd hebben, maar controleert ook steekproefsgewijs bij bedrijven die al wel aan hun verplichtingen voldeden. De bedrijven die nog niet volledig gevaccineerd zijn, krijgen te maken met bestuursdwang. In dat geval komen de vaccinaties verricht door de nVWA voor rekening van de geiten- en schapenhouder. Voor een bedrijf met 1000 dieren kan dat oplopen tot ruim € 7000.

Bedrijven met publieksfunctie
Bedrijven met een publieksfunctie, zoals kinder- en zorgboerderijen, krijgen tot 1 januari 2012 de tijd om te vaccineren. Van deze bedrijven voldeed nog maar 26% aan de vaccinatieplicht.

Versoepeling maatregelen
Staatssecretaris Bleker van het ministerie van EL&I en minister Schippers van het ministerie van VWS overwegen de Q-koortsmaatregelen pas te versoepelen als alle melkgeiten- en melkschapenhouders aan de vaccinatieplicht hebben voldaan.

Plaats een reactie