8.000 patiënten sterven jaarlijks aan COPD

De Long Alliantie Nederland heeft de richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD uitgebracht. Voor deze groep patiënten was er nog geen richtlijn voorhanden. De richtlijn beschrijft wat in het algemeen als de beste zorg voor mensen met COPD in de palliatieve fase gegeven kan worden. Uitgangspunt is dat de mens met COPD centraal staat.

Jaarlijks sterven in Nederland 8.000 mensen aan de gevolgen van COPD. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren stijgt waardoor het de derde doodsoorzaak in Nederland wordt. Waar de sterftecijfers van andere chronische ziekten dalen, is de voorspelling dat de sterfte voor mensen met COPD juist toeneemt.

Uit onderzoek naar de palliatieve zorg voor mensen met COPD is gebleken dat deze vorm van zorg minder goed georganiseerd is dan bijvoorbeeld de palliatieve zorg voor mensen met kanker.

De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD biedt de zorgverleners een handvat om de inhoud van de zorg te optimaliseren. Dit is van groot belang omdat palliatieve zorg voor mensen met COPD complex is. De complexiteit wordt voornamelijk veroorzaakt door het gegeven dat de palliatieve fase bij COPD meerdere jaren kan duren. Daarbij is het in de praktijk moeilijk om vast te stellen of een patiënt in deze fase van COPD is terecht gekomen.

In de richtlijn wordt veel aandacht besteed aan het patiëntenperspectief. De wensen van de patiënt zijn namelijk van groot belang voor het verdere behandelproces in deze fase van COPD. Zo kan de patiënt er voor kiezen om wel of niet een verdere behandeling te ondergaan zonder (blijvend) effect. De richtlijn biedt hiermee verschillende invalshoeken binnen de behandeling van palliatieve zorg voor mensen met COPD.

De richtlijn Palliatieve zorg voor mensen met COPD en de samenvatting is te downloaden op www.longalliantie.nl

Plaats een reactie