75 miljoen voor grensverleggende wetenschap

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan 94 vernieuwende wetenschappers een Vidi-financiering toegekend. Hiermee biedt NWO de talentvolle onderzoekers de mogelijkheid om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Elke wetenschapper krijgt een bedrag van maximaal 800.000 euro.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met een Vidi kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen. Vidi is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, bestaande uit Veni, Vidi en Vici.

NWO selecteert de Vidi-laureaten op basis van de kwaliteit van de onderzoeker, het innovatieve karakter van het onderzoek, de verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel en mogelijkheden voor kennisbenutting. Het aanleveren van een paragraaf over kennisbenutting was tot nu toe niet verplicht, maar vanaf de ronde 2012 zal dat wel het geval zijn.

De onderzoekers zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Op deze manier stimuleert NWO nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek. De onderwerpen waar de Vidi-laureaten onderzoek naar gaan doen lopen uiteen van het immuunsysteem van bacteriën en stamceltherapie voor kinderen met een hersenaandoening tot super-GPS via glasvezel en concurrentie tussen banken.

Alle Vidi’s op een rij
In de alfabetische lijst vindt u alle Vidi-onderzoekers en korte samenvattingen van de onderzoeksprojecten.

Veel goede wetenschappers
652 onderzoekers dienden bij NWO een aanvraag in voor een Vidi. NWO heeft aan 94 onderzoekers een Vidi toegekend. Er waren echter meer hele goede onderzoeksvoorstellen. Door beperkt budget kan NWO deze onderzoekers niet financieren. Deze Vidi-toekenningen betreffen de ronde uit 2011. In 2011 waren de honoreringspercentages voor de alle drie de financieringsvormen uit de Vernieuwingsimpuls – Veni, Vidi en Vici – lager dan ooit. Dat betekent dat het voor veel talentvolle wetenschappers erg moeilijk wordt om hun carrière voort te zetten. Het steunen van getalenteerde onderzoekers in hun wetenschappelijke carrière is echter een essentiële voorwaarde voor wetenschappelijke vernieuwing. NWO blijft daarom sterk inzetten op het stimuleren van wetenschappelijk talent.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is een van de drie financieringsvormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.