70% minder caviteiten bij kinderen haalbaar

De beroepsgroep wordt opgeroepen meer individuele preventie toe te passen. De mondgezondheid verbeterde niet tussen 1990 en 2005.

Get the back onesFotocredits: Fatherspoon (cc)

Zorgelijk vond het Ivoren Kruis. Er waren blijkbaar andere preventiemethoden nodig om verbeteringen in de mondgezondheid te realiseren.

De Non-Operative Caries Treatment and Prevention (NOCTP)-methode beschreven in het proefschrift ‘Optimaliseren van mondgezondheid; op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten)effectieve mondzorg’ van Erik Vermaire, laat een op het individu gerichte preventieve methode zien die een enorme gezondheidswinst boekte: 70% minder caviteiten bij kinderen in de onderzoeksgroep.

Deze enorme gezondheidswinst is voor het Ivoren Kruis reden geweest om de totstandkoming van dit proefschrift te ondersteunen. Het bevorderen van preventie is de ultieme taak van het Ivoren Kruis. Daarom brengt de vereniging de kennis uit het proefschrift en een interpretatie daarvan ook uit in een makkelijk toegankelijke speciale uitgave ‘Gemotiveerde patiënten met gezonde monden‘ voor het hele dentale team. De eerste exemplaren van het magazine zijn bij de promotieplechtigheid van Vermaire aan de gasten uitgereikt op vrijdag 24 mei 2013. Die dag gaan nog eens ruim 6.000 exemplaren op de post naar de alle leden en relaties van het Ivoren Kruis.

Aandacht voor haalbare gezondheidswinst
Behalve het dentale team, zullen ook beleidsmakers, verzekeraars, pers en overheid over de enorme haalbare gezondheidswinst worden geïnformeerd. De uitgave beschrijft de NOCTP-methode (dit is de officiële naam van de Nexø-methode), geeft een samenvatting van het proefschrift ‘op weg naar een geïndividualiseerde, (kosten)effectieve mondzorg’, licht toe hoe het Nexø-model ontstond, geeft aan dat NOCTP fijn is om mee te werken, laat zien dat adviezen van het Ivoren Kruis leidraad zijn voor NOCTP, gaat in op de effectiviteit en doelmatigheid van NOCTP en de winst: gemotiveerde patiënten met gezonde monden. Met de uitgave van deze publicatie hoopt het Ivoren Kruis mondzorgverleners te motiveren de NOCTP-methode serieus te overwegen in de dagelijkse praktijkvoering en de beroepsgroep op te roepen meer individuele preventie toe te passen.

Nieuw vergoedingensysteem nodig
In feite zijn de prikkels voor tandartsen binnen de huidige beloningssystematiek niet primair gericht op het gezond houden van de tanden, maar op het uitvoeren van verrichtingen. Dat lijkt niet optimaal, en kan ook anders. Bijvoorbeeld door te experimenteren met zogenaamde pay for performance (PFP)-arrangementen. In PFP-systemen wordt de beloning van aanbieders van zorg gekoppeld aan de kwaliteit van de geleverde zorg. Een nieuw vergoedingensysteem zal nodig zijn om mondzorgverleners te stimuleren meer individuele preventie toe te passen.

Individualiseren op basis van risico-inschatting
Het doel van de NOCTP-strategie is het zoveel mogelijk voorkomen van caviteiten bij kinderen door een individuele benadering van het kind die gericht is op zelfzorg. Het tijdsinterval van de bezoeken aan de mondzorgpraktijk is gebaseerd op een cariësrisico-analyse. Factoren die in de cariësrisico-analyse worden meegenomen zijn de aanwezige cariësactiviteit, de ingeschatte medewerking van de ouders en het kind en de aanwezigheid van doorbrekende blijvende molaren. Ook de risico-indeling zoals beschreven in het Advies Cariëspreventie van het Ivoren Kruis kan hier heel goed voor worden gebruikt.

Kijk met kinderbril
Mondzorgverleners worden uitgedaagd vooral eens met de bril van het kind te kijken. Een kind hoeft met NOCTP minder behandelingen te ondergaan, hoeft niet met die vieze fluoride in de mond te zitten en krijgt minder caviteiten. Ook heeft het kind meer kennis over mondgezondheid, verbetert de mondhygiëne, en ervaren ouders minder last bij het uitoefenen van de dagelijkse gebitsverzorging. De mondzorgverlener wordt de begeleider van het kind, zijn coach. Het is van het grootste belang dat kinderen en hun ouders leren hun gebit op de juiste manier te poetsen. Dit is niet altijd een eenvoudige klus en vraagt om een systematische aanpak. Een succesvolle systematische aanpak, gebaseerd op het Nexø-model, is beschreven in het proefschrift van Erik Vermaire.

Meer informatie
Gemotiveerde patiënten met gezonde monden

Plaats een reactie