70 miljoen voor vernieuwende wetenschap

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 88 onderzoekers een Vidi-subsidie toegekend. Elke wetenschapper krijgt een bedrag van maximaal 800.000 euro om een eigen onderzoekslijn te ontwikkelen en een eigen onderzoeksgroep op te bouwen. Alles bij elkaar verdeelt NWO ruim 70 miljoen euro onder de laureaten.

De Vidi-subsidie is onderdeel van de Vernieuwingsimpuls van NWO, een reeks van zeer prestigieuze subsidies. 556 onderzoekers dienden een aanvraag in. 88 van hen ontvangen nu een Vidi-subsidie. Het honoreringspercentage in deze ronde Vidi-toekenningen is met 15 procent het laagste ooit binnen de Vernieuwingsimpuls.

NWO ziet zich vanwege beperkte middelen genoodzaakt om veel goede onderzoekers af te wijzen. Het steunen van getalenteerde onderzoekers in hun wetenschappelijke carrière is echter een essentiële voorwaarde voor wetenschappelijke vernieuwing. NWO zet daarom de komende jaren sterk in op het steunen van wetenschappelijk talent.

Vidi is gericht op excellente onderzoekers die na het promoveren al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. De Vidi’s hebben daarbij laten zien dat zij met vernieuwende ideeën kunnen komen én deze succesvol en zelfstandig tot ontwikkeling kunnen brengen. De wetenschappers behoren tot de beste tien à twintig procent van hun vakgebied. Met de Vidi-subsidie kunnen zij vijf jaar lang onderzoek doen.

De aanvragen werden beoordeeld door wetenschappers in binnen- en buitenland. Alle aanvragen werden beoordeeld op de criteria kwaliteit van de onderzoeker en kwaliteit, innovatief karakter en verwachte wetenschappelijke impact van het onderzoeksvoorstel. Daarnaast tellen een aanstekelijke fascinatie voor onderzoek of technologie en overtuigingskracht mee in de beoordeling. Ook kunnen sinds 2009 onderzoekers uit alle wetenschapsgebieden in hun voorstel ingaan op de impact of de relevantie van hun onderzoek voor de samenleving en de industrie. Dit was eerder alleen mogelijk in de technische wetenschappen.

Vernieuwingsimpuls
Vidi is een van de drie subsidievormen van de Vernieuwingsimpuls. De andere twee subsidies zijn Veni (voor pas gepromoveerden) en Vici (voor zeer ervaren onderzoekers). Doel van de Vernieuwingsimpuls is innovatie in wetenschappelijk onderzoek te stimuleren. De Vernieuwingsimpuls is opgezet in samenwerking met het ministerie van OCW, de KNAW en de universiteiten.

Alle Vidi’s op een rij
Hier vindt u een alfabetische lijst met de gehonoreerden en een indicatieve titel van het onderzoeksproject.

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is dé nationale wetenschapsfinancier en heeft tot taak het wetenschappelijke onderzoek in Nederland te laten excelleren via nationale competitie. Jaarlijks geeft NWO ruim 700 miljoen euro uit aan subsidies voor toponderzoek en toponderzoekers, vernieuwende instrumenten en apparatuur, en aan instituten waar toponderzoek wordt bedreven. NWO financiert het onderzoek van ruim 5300 getalenteerde wetenschappers aan universiteiten en instellingen. Selectie door middel van peer review is in handen van onafhankelijke deskundigen. NWO bevordert de overdracht van kennis naar de maatschappij.

Plaats een reactie