60% van de Nederlanders geeft producten van geitenzuivel een dikke voldoende

Er zijn volop kansen voor producten van geiten- en schapenzuivel in Nederland. De afzet beperkt zich niet tot mensen met een koemelkallergie, maar blijkt veel groter te zijn. Consumenten kiezen vooral voor producten van geiten- of schapenzuivel vanwege de smaak en variatiemogelijkheden. Dat blijkt uit een onderzoek onder 301 consumenten.

60% van de Nederlanders geeft producten van geitenzuivel een dikke voldoende (zeven of hoger). De meeste Nederlanders associëren schapenzuivel met ‘moeilijk verkrijgbaar’, ‘kleinschalige productie’, ‘goed voor iemand met koemelkallergie’, ‘ambachtelijk’ en ‘biologisch’. Voor een deel van consumenten is het biologische aspect is van meerwaarde. Die meerwaarde zit vooral in de vriendelijkheid voor het dier of het milieu,- of een combinatie hiervan. Geiten- en schapenzuivelproducten hebben een goede uitgangspositie om in te haken op belangrijke consumententhema’s, zoals gezondheid, genieten en beleving.

Huidige gebruikers van geiten- en/of schapenzuivelproducten zijn nieuwsgierige mensen en vinden eten leuk. Zij doen niet alleen in de supermarkt hun boodschappen. Zij zijn ook te vinden op locaties met meer ruimte voor persoonlijk contact, zoals de kaaswinkel, de markt of een boerderijwinkel.

Geiten- en schapenzuivelproducten zijn nog redelijk onbekend bij de Nederlandse consumenten. Tips bij het ontwikkelen van een thuismarkt zijn:

– Maak bekend en bemind, begin bij de mensen die nieuwsgierig zijn naar en plezier beleven aan eten.
– Benoem de generieke positieve productkenmerken meer: het is lekker en anders!
– Maak gebruik van de diversiteit van afzetkanalen: stimuleer het opnemen van geiten- en schapenzuivelproducten bij verkopers (persoonlijk contact) of in recepturen (gemak).

Dit zijn de resultaten van een onderzoek waarin LEI Wageningen UR in opdracht van het ministerie van EL&I en in samenwerking met actoren uit de sector (Organic Goat Coöperatie, Nederlandse Vereniging Professionele Melkschapenhouders) heeft uitgezocht wat de marktkansen en mogelijkheden zijn voor het ontwikkelen van een thuismarkt. Door middel van een beknopte literatuurverkenning en een consumentenonderzoek is dit duidelijk geworden.

Plaats een reactie