60 procent van de vaders wil meer zorgen

Zeker 60 procent van de vaders met jonge kinderen wil liever meer tijd besteden aan de zorg voor hun kind wanneer praktische zaken en kosten geen rol zouden spelen.

Dat blijkt uit het onderzoek ‘De verdeling van zorg voor kinderen’ dat Motivaction onder ouders van jonge kinderen uitvoerde in opdracht van vrouwennetwerk WOMEN Inc. Toch is de huidige zorgverdeling tussen mannen en vrouwen nog steeds scheef. Uit recente cijfers van CBS komt namelijk naar voren dat slechts 5 procent van de kersverse vaders daadwerkelijk minder gaat werken.

[quote_box_center]✓ Slechts 5 procent van de jonge vaders gaat in de praktijk minder werken
✓ Salaris speelt een grote rol bij de verdeling werk en zorg tussen mannen en vrouwen
✓ WOMEN Inc. doet dringende oproep voor verruiming betaald vaderschapsverlof[/quote_box_center]

Een eerdere peiling van Motivaction, in maart 2015, toont aan dat 58 procent van de mannen en vrouwen zorgtaken gelijk willen verdelen, maar 20 procent doet dit ook in werkelijkheid. Een belangrijke reden hiervoor is het hogere salaris en de financiële verantwoordelijkheid die bij de man ligt. Daar komt bij dat werkgevers, binnen de regels van het huidige vaderschapsverlof, mannen niet of nauwelijks toestaan om minder te gaan werken. Ook vinden veel vrouwen hun eigen inkomen niet opwegen tegen de kosten van kinderopvang, waardoor ze automatisch de zorg naar zich toe trekken.

gezin

Jannet Vaessen, directeur van WOMEN Inc.: “Opmerkelijk is dat vrouwen de kosten van kinderopvang terugrekenen naar hun eigen salaris in plaats van naar het gezinsinkomen. Vrouwen moeten dat rekensommetje anders gaan maken en bewust zijn van de financiële consequenties van hun keuzes voor onbetaalde zorg op lange termijn”.

Vaderschapsverlof en kinderopvang spelen een belangrijke rol in het realiseren van een doorbraak in de scheve verdeling van zorg en werk tussen vrouwen en mannen. WOMEN Inc. wil dat vrouwen bewust kijken naar de verdeling van zorg en werk en naar de financiële consequenties van hun keuzes op lange termijn.

“Wij willen dat vrouwen niet automatisch de onbetaalde zorg voor anderen op zich nemen”, aldus Jannet Vaessen. Zij doet daarom een dringende oproep: “Wij vragen de politiek om te investeren in een verruiming van het betaald vaderschapsverlof en kwalitatieve opvang van kinderen zodat zowel vaders als kinderopvang als volwaardige zorgpartners worden gezien in de zorg voor onze kinderen”, aldus Vaessen.

Plaats een reactie