500 vluchtelingen worden per jaar uitgenodigd

Nederland nodigt jaarlijks ongeveer 500 vluchtelingen uit om zich hier te vestigen. De afgelopen vijf jaar kwamen veel van hen uit Irak, Myanmar en Ethiopië. Het gaat om mensen die vaak jarenlang onder heel moeilijke omstandigheden in vluchtelingenkampen hebben geleefd.

In de periode 2008 tot en met 2012 was bijna een kwart van hen afkomstig uit Irak. Ook uit Myanmar, Ethiopië, Eritrea en Bhutan kwamen naar verhouding veel uitgenodigde vluchtelingen.

De herkomstlanden van de uitgenodigde vluchtelingen zijn niet altijd dezelfde als die van de asielzoekers. Uit Irak zijn ook veel asielzoekers afkomstig, maar uit Myanmar en Bhutan juist relatief weinig. Dit heeft onder meer te maken met de ligging van de herkomstlanden ten opzichte van Nederland en de vervoersmogelijkheden. Asielzoekers komen, in tegenstelling tot uitgenodigde vluchtelingen, op eigen gelegenheid naar Nederland, al dan niet met hulp van mensensmokkelaars.

Evenveel vrouwen als mannen
Onder de uitgenodigde vluchtelingen in 2008-2012 waren vrijwel evenveel vrouwen als mannen. Van de asielzoekers die in dezelfde periode naar Nederland kwamen was ruim een derde een vrouw. Onder de vluchtelingen bevinden zich met 40 procent ook relatief meer kinderen dan bij asielzoekers (30 procent).

Wereldwijd 28 miljoen vluchtelingen onder hoede van UNHCR
De uitgenodigde vluchtelingen die naar Nederland komen, zijn afkomstig uit vluchtelingenkampen van de UNHCR. Deze vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties schat het aantal mensen dat in 2012 moest vluchten op 7,6 miljoen. Verreweg de meesten daarvan verblijven in eigen land of in een van de buurlanden. Eind 2012 had de UNHCR wereldwijd 28,2 miljoen vluchtelingen onder haar hoede.

Auteurs: Arno Sprangers en John de Winter

Plaats een reactie