50-plusser over de zorg: zelf bepalen, niet betalen!

Slechts 13% van de 50-plussers in Nederland weet wat zorg kost op het moment dat ze dat nodig hebben. Van de ouderen die al zorg ontvangen, heeft 77% geen idee welke zorg-indicatie daar bij hoort.

Staatssecretaris Martin van Rijn ontvangt resultaten Grote Nieuwe Ouder Worden OnderzoekStaatssecretaris Martin van Rijn ontvangt resultaten Grote Nieuwe Ouder Worden Onderzoek.

Dit blijkt uit onderzoek van ActiZ, organisatie van zorgondernemers, en Bureauvijftig, adviesbureau voor 50+ marketing. Opvallende cijfers, zeker in het licht van de hervormingen en bezuinigingen in de ouderenzorg en de zorg thuis die het kabinet wil doorvoeren, waarbij mensen de zorg en ondersteuning die zijn nodig hebben, zoveel mogelijk zelf moeten organiseren en zelf moeten betalen.

De resultaten van het onderzoek zijn zaterdag 14 september 2013 overhandigd aan de staatssecretaris van VWS, de heer Martin van Rijn. ”Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat ouderen vooral eigen regie willen houden over de zorg die zij ontvangen; thuis, maar ook in het verzorgings- of verpleeghuis. Dat is precies de rode draad in mijn beleid voor de komende jaren.”

Niet voorbereid op de toekomst
Uit het onderzoek onder 3.200 Nederlandse ouderen blijkt verder dat 2/3 van de ondervraagde ouderen zich niet of nauwelijks voorbereid op de toekomst. En in die toekomst niet van plan is het eigen vermogen aan te wenden om zorg te kunnen kopen. Uit verdiepende gesprekken blijkt dat het ‘niet kunnen betalen van zorg’ één van de grote angsten is van veel mensen. Hun grootste wens is om zelf te kunnen bepalen wat er gebeurt. Het credo lijkt: wel bepalen, niet betalen. Lichtpuntje uit het onderzoek: 85% van de ondervraagden staat zeer positief in het leven.

Verder valt op dat de woonlasten relatief laag zijn voor de gehele groep, terwijl nieuwe woonvormen voor ouderen hogere (huur)prijzen met zich meebrengen. Toch overwegen veel mensen in de toekomst nog om te verhuizen, bijvoorbeeld om minder eenzaam te zijn of vanwege een gevoel van veiligheid. ‘Slechts’ 28% van de mensen weet zeker dat ze in hun eigen huis blijven wonen. 85% van de mensen staat vooral positief in het leven, ongeacht wat er aan de hand is. De doelgroep heeft maar weinig zin om diensten aan huis af te nemen en wil daar liever niet teveel voor betalen. Ook aan zorg geeft men niet graag geld uit, en zeker niet uit eigen zak. 40% van de ouderen verwacht dat de overheid alle zorgkosten betaalt.

Aad Koster, directeur van ActiZ: “Mensen denken vaak wel na over hun begrafenis of crematie, maar niet over de jaren ervoor, waarin ze zorg en ondersteuning nodig hebben. Het is belangrijk dat die omslag in denken er wel komt en daar wil ik graag – samen met alle betrokkenen, waaronder de staatssecretaris – aan werken.”

Het nieuwe ouder worden
Het Grote Nieuwe Ouder Worden onderzoek is uitgevoerd in het kader van de ActiZ-campagne ‘Het Nieuwe Ouder Worden’, dat inzoomt op de groep die nu en de komende 20 jaar instroomt als zorgklant. Zij stellen andere vragen en hebben andere wensen en eisen. In het onderzoek werden 150 vragen gesteld over die behoeften t.a.v. wonen, welzijn en zorg. Aan het onderzoek namen ook zeven (zorg)organisaties mee (Opella, Rivas, Magenta, Amstelring, Livelife, Beweging 3.0 en Viva!) en PGGM deel.

Plaats een reactie