50 miljoen investeren in Doctor’s Hospitals

Met een fonds van 50 miljoen euro wil SJMG Health Investments (SJMG HI) gaan investeren in ziekenhuizen. SJMG HI is van mening dat de kwaliteit en het rendement van ziekenhuizen sterk kan worden verbeterd.

Uiteindelijk streeft zij naar de realisatie van Doctor’s Hospitals. “Dat zijn ziekenhuizen waar artsen veel meer betrokken zijn door ze meer zeggenschap te geven en waar de zorg rond ziektebeelden is ingericht, in plaats van specialismen”, aldus managing partner Marcel Smolders van SJMG HI.

Smolders bepleit dat artsen in de toekomst zijn vertegenwoordigd in de Raad van Bestuur van ziekenhuizen. Hij hoopt dat politiek Den Haag alsnog het pad effent voor de mogelijkheid voor ziekenhuizen om winst uit te keren. Medisch specialisten kunnen dan investeren in hun eigen ziekenhuis, in ruil waarvoor ze aandelen verwerven en het recht op dividend.

Ook staan in het Doctor’s Hospital medici aan het roer van zogenoemde diagnostische- en therapeutische eenheden. In de therapeutische eenheden wordt de behandeling zoveel mogelijk geconcentreerd rond de ziektebeelden, niet rond de specialismen. Een diabetespatiënt in een Doctor’s Hospital bezoekt een polikliniek, waar internist, vaatchirurg, neuroloog en oogarts samenwerken in één team.

De nieuwe structuur en organisatie leiden volgens SJMG HI tot veel meer cohesie in ziekenhuizen. Doordat iedereen dezelfde belangen nastreeft, kunnen individuele kwaliteiten optimaal worden benut. Smolders is er van overtuigd dat dat resulteert in hogere kwaliteit van zorg en een gezond rendement. “Patiënten, medewerkers én maatschappij hebben daar baat bij”, aldus Smolders.

SJMG HI is een nieuwe investeringsmaatschappij, die is opgericht door de grondleggers van de Mauritsklinieken, de grootste keten van zelfstandige klinieken voor huidziekten in Nederland.

Plaats een reactie