4de Nationale Week van de Dialoog van start

Dinsdag 1 november 2011 start de 4de Nationale Week van de Dialoog. Van 1-13 november 2011 organiseren actieve Nederlanders in ruim 70 steden samen met banken, winkels, buurthuizen, bibliotheken, scholen en vele andere partijen een of meer Dialoogdagen. Tijdens deze dagen gaan buurt- en stadsgenoten met elkaar in gesprek over kleine en grote maatschappelijke onderwerpen. Met ongeveer 2000 dialoogtafels breekt de Nationale Week van de Dialoog opnieuw een record.

Uitleg over de Dag van de Dialoog als concept.

De Dag van de Dialoog is in veel steden een jaarlijks terugkerend fenomeen. Met de steun van Albert Heijn (71 dialoogtafels in 28 steden), Rabobank (15 steden), Ymere (4 steden deed een oproep aan alle woningcorporaties om mee te doen), COC Nederland (met Dolly’s Dialoog Dobbelsteen) en vele andere landelijke en lokale partners is het aantal steden en tafels dit jaar weer gestegen. Zo doet de provincie Zeeland voor het eerst mee met 20 tafels verspreid over Schouwen Duivenland en Walcheren.

Droommuur
Nieuw dit jaar is de droommuur. Naar Amerikaans voorbeeld kunnen bewoners in Schiedam in de Week van de Dialoog hun ideeën delen op een muur. Ieder jaar kiezen de steden hun eigen thema. Zoals Op eigen kracht (Almere 2 november), Jong en oud (Amsterdam 10 november), Bewust leven (Breda, 8 november) Wat beweegt je (Groningen 10 november), Smaken verschillen (Heemstede 2 november, Meersen 9 november), en Veraf dichtbij (Maastricht 3 november). Zie http://nederlandindialoog.nl/meedoen voor het volledige overzicht van data en thema’s.

World=U
Op 2 november vindt de landelijke aftrap van de Week van de Dialoog plaats. Dan organiseert Nederland in Dialoog een bijeenkomst voor alle landelijke partners en lokale coördinatoren. Zij gaan met elkaar in dialoog over de thema’s die deze week in de verschillende dialoogsteden besproken worden. Ook lanceert Nederland in Dialoog hier samen met Rabobank en WNF de jongerendialoog World=U die in 2012 in 20 steden gevoerd gaat worden over wereldvraagstukken op het gebied van duurzame ontwikkeling. Het initiatief sluit aan op de ambitie van Nederland in Dialoog om de dialoog duurzaam onderdeel te maken van de samenleving.

Maatschappelijke vernieuwing
Niet alleen Nederland nemen burgers het initiatief tot de organisatie van lokale dialogen: deze maand vindt in Berlijn een maand van dialoog plaats en op 11 november is de G1000 top in België, waaraan 1000 burgers meedoen.

Olga Plokhooij, directeur Nederland in Dialoog over de groeiende dialoogbeweging in Nederland en Europa: ‘Vernieuwingen in de samenleving komen van onderaf: van mensen die elkaar vinden rondom problemen die zijzelf kunnen oppakken. Dialoog, een bewezen succesformule waarbij uitwisseling van ervaringen en ideeën leidt tot het formuleren van een concreet gemeenschappelijke doel, vormt het fundament voor deze maatschappelijke vernieuwing.’

Nederland in Dialoog
De Nationale Week van de Dialoog is een initiatief van de Stichting Nederland in Dialoog. Tien jaar geleden, kort na 9/11, startte in Rotterdam de eerste Dag van de Dialoog. Drie jaar later volgde Amsterdam en met steun van de landelijke partners Albert Heijn, COC Nederland, Oranje Fonds, Rabobank en woningcorporatie Ymere en diverse lokale partijen, verspreidde Nederland in Dialoog de dialoogmethodiek in steeds meer steden en organisaties. Dit jaar ontving Nederland in Dialoog de Actief Burgerschap Award 2011.

Nederland in Dialoog wordt gesteund door bekende en minder bekende ambassadeurs, zoals Herman Wijffels, Ahmed Aboutaleb, Alexander Rinnooy Kan, Eberhart van der Laan, Cees van Vliet, Frederique Spigt, Pieter de Jongh, Frits Philips, Ronald van ’t Hof, Nathal van Rijn, Ronald van der Giessen. De coördinatie van de Week van de Dialoog is in handen van Imaginheroes uit Breda.