450.000 overbelaste mantelzorgers risico voor zorg

0
706

Ontspoorde zorg is een groot risico voor ouderenmishandeling en verwaarlozing. In Nederland zijn ruim 3 miljoen mantelzorgers, waarvan een derde langdurig en intensief zorg verleent aan een dierbare. Bijna de helft van hen voelt zich zo ernstig overbelast dat de zorg voor de oudere in gevaar komt. Dit staat in de factsheet ‘Ouderenmishandeling’ die VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma ontving van het Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling (LPBO) en die morgen wordt aangeboden aan tientallen wethouders zorg in het kader van de internationale World Elder Abuse Awareness Day.

Er zijn steeds meer mantelzorgers die langdurig en intensief de zorg op zich nemen voor (steeds meer) ouderen. Daarmee neemt de kans op ontspoorde zorg toe. Volgens het LPBO is het van essentieel belang dat gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen om overbelasting van mantelzorgers en ontspoorde zorg te voorkomen. Zij hebben in het kader van Wmo prestatieveld 4 de taak om mantelzorg te ondersteunen en in het kader van prestatieveld 7 de regierol in de aanpak van huiselijk geweld.

Te grote belasting leidt tot ontspoorde zorg
De druk op de mantelzorger kan zo groot zijn dat ze zelf gezondheidsklachten krijgen of zich zo emotioneel aangedaan voelen dat de kwaliteit van de zorg in gevaar komt. Ontspoorde zorg kan zich uiten in verwaarlo-zing, onnodige beperking van de oudere of zelfs in agressief gedrag en mishandeling. Van 1 op de 3 mantelzorgers van dementerende ouderen is bekend dat zij wel eens ‘over de grens’ zijn gegaan. Bijvoorbeeld vergeten om op tijd medicijnen te geven, te moe zijn om nog een goede maaltijd te verzorgen of een oudere aan de stoel binden om een boodschap te doen. Er is meestal geen sprake van moedwillig over de schreef gaan: vaak is er sprake van onmacht of onkunde en lijden alle betrokkenen onder de situatie. Slachtoffers zelf zullen uit schaamte of uit angst niet snel met hun verhaal naar buiten treden.

Factsheet Ouderenmishandeling IV: ‘Ontspoorde zorg’
De nieuwe factsheet ‘Ontspoorde zorg’ biedt professionals informatie over de aanpak ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.
Deze factsheet wordt ook verstuurd naar wethouders en professionals en is beschikbaar via www.movisie.nl/ouderenmishandeling. De factsheet is ontwikkeld door MEZZO en het LPBO in samenwerking met Vilans en MOVISIE.

World Elder Abuse Awareness Day

Op 15 juni wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de mishandeling van ouderen. In Nederland heeft het LPBO het eerste exemplaar van de Factsheet ‘Ontspoorde zorg’ overhandigd aan Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Op deze dag zijn ook op diverse plaatsen in Nederland voorlichtingsbijeenkomsten, waar ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals informatie kunnen krijgen over de signalen en risico’s bij het voorkomen van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.