40% minder patiënten naar de diëtist

Uit onderzoek blijkt dat op dit moment gemiddeld 40% minder patiënten de diëtist bezoekt in vergelijking tot januari vorig jaar. 94% van de ondervraagde diëtisten werkzaam in de eerste lijn verwacht een daling van 40% van het aantal patiënten in 2012. 80% zegt dat dit nu al zichtbaar is in haar agenda: er staan duidelijk minder consulten gepland dan in januari 2011.

Een van de redenen is dat de behandeling op verzoek van de patiënt is beëindigd in 2011. 75% van de diëtisten geven dit als een belangrijke verklaring voor de daling van het aantal afspraken, verder is een opvallende daling van het aantal vervolgafspraken waarneembaar. Er worden niet alleen veranderingen in de eerste lijn verwacht. Van de ziekenhuisdiëtisten die aan het onderzoek hebben meegewerkt verwacht 43% een daling van het aantal behandelingen.

“Dit alles heeft een vreselijke impact op de patiënt en de diëtist! De afdeling diëtetiek heeft naar verwachting te kampen met een reductie van meer dan 1/3 van de opbrengsten.” Aldus directeur Anton van Asch van Gezondheidsservice Careyn.

De daling van het aantal behandelingen door de diëtist is een direct gevolg van de bezuinigingsmaatregelen van minister Schippers en het beleid van de zorgverzekeraars om dieetadvisering onvoldoende op te nemen in de aanvullende verzekering. Voor veel patiënten wordt behandeling door de diëtist daardoor onbereikbaar. Patiënten die willen weten of begeleiding door de diëtist wordt vergoed, kunnen het best contact opnemen met hun zorgverzekeraar of hun zorgpolis erop naslaan.

Voor 300.000 mensen is dieetadvies bittere noodzaak. Deze mensen kampen met chronische aandoeningen waarbij een dieet onderdeel is van de behandeling of waarbij een dieet de enige vorm van behandeling is. Het gaat hierbij om mensen met bijvoorbeeld het prikkelbaredarmsyndroom, kanker, ondervoeding en diabetes. Deze mensen worden direct de dupe van deze bezuinigingsmaatregel.

In Nederland lijden naar schatting 160.000 mensen aan coeliakie (glutenovergevoeligheid) Dit leidt tot bloedarmoede, chronische diarree, gewichtsverlies, buikpijn en chronische vermoeidheid. Voor deze mensen is geen andere behandeling mogelijk. Datzelfde geldt voor mensen met een stofwisselingsziekte of voedselallergie. Zij kunnen zonder dieetbehandeling zelfs overlijden.

Diëtisten zien regelmatig mensen die kampen met ernstige gezondheidsklachten en die vele behandelingen zonder resultaat achter de rug hebben. Een snellere verwijzing naar de diëtist had hen eerder kunnen helpen.

Door dieetadvisering uit het basispakket te schrappen, wordt voor hen een extra drempel opgeworpen, met alle gevolgen van extra zorgkosten en eventuele dure medicijnen. De extra drempel wordt nu zichtbaar door het afgenomen aantal patiënten. In maart a.s. zal de NVD het onderzoek herhalen om nog meer zicht te krijgen op de daadwerkelijke daling van het aantal afspraken en de verschuivingen die mogelijk optreden.

Het onderzoek is uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging van Diëtisten onder ruim 700 diëtisten, werkzaam in zowel de eerste als tweedelijnszorg.

Plaats een reactie