40 miljoen euro voor vernieuwend landbouwonderzoek

Er wordt 40 miljoen euro uitgetrokken voor vernieuwend landbouwkundig onderzoek. Dat bedrag stelt minister Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en innovatie) voor komend jaar beschikbaar aan 9 instituten van de Wageningen Universiteit.

‘Dit geld maakt meer basisonderzoek mogelijk’, aldus minister Verhagen. ‘Met de kennis die dit oplevert, blijven we wetenschappelijk voorop lopen en kunnen onze land- en tuinbouw ook op langere termijn blijven meedoen in de wereldtop.’

Meer ruimte voor onderzoek
De instituten voor landbouwkundig onderzoek, onderdeel van Wageningen Universiteit en Researchcentrum, lopen internationaal voorop bij bijvoorbeeld onderzoek naar voeding en gezondheid en naar verduurzaming van de landbouw en economie. Met de fondsen kunnen ze hun meer fundamenteel onderzoek voortzetten en uitbreiden.

Kennisinstellingen, bedrijven en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie werken in deze sector zeer succesvol samen. Er is een gezamenlijke strategie ontwikkeld, waarbij de komende vier jaar structureel geld voor dit type onderzoek is gereserveerd.

In totaal ontvangen de instituten voor landbouwkundig onderzoek in 2011 160 miljoen euro.

Achtergronden nieuwe innovatiebeleid
Het kabinet stelt 9 topgebieden centraal waarin Nederland wereldwijd kan uitblinken. Het gaat daarbij onder meer om de sectoren tuinbouw, voeding, life sciences, logistiek, water, energie, chemie en hightech. In de topgebieden worden belemmerende regels afgeschaft en wordt de samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen verbeterd. Startende bedrijven en het MKB spelen hierin een cruciale rol.

Het kabinet zal het belastingklimaat voor innovatie door een aantal maatregelen flink verbeteren. Daarnaast komt er een fonds waaruit bedrijven geld kunnen lenen voor innovatieve projecten, zodat er ook in deze moeilijke economische tijd ruimte blijft voor innovatie. Onderzoeksinstellingen krijgen verder tot taak te werken aan het oplossen van maatschappelijke vragen en problemen waar bedrijven voor staan.

Plaats een reactie