40.000 kuikens uit voedselketen

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) heeft een partij van ruim 40.000 vleeskuikens afgekeurd voor menselijke consumptie. De wachttermijn van een diergeneesmiddel is namelijk niet aangehouden. Dit kan een gevaar voor de volksgezondheid opleveren. De kuikens worden voor destructie aangeboden. De nVWA stelt een strafrechtelijk onderzoek in.

Om meer inzicht in de omvang van het risico te krijgen heeft de nVWA monsters afgenomen die onderzocht zijn op residuen van antibiotica. De uitslag leverde positieve bevindingen op die nu nog in nadere specifieke testen verder worden onderzocht.

Wat er is gebeurd
Op donderdag 11 november heeft een keuringsdierenarts van de nVWA een formulier met keteninformatie van het slachthuis ontvangen. Hierin is af te lezen welke medicatie wanneer is toegediend. Op basis van deze informatie maakt de dierenarts een risicoafweging omtrent voedselveiligheid, dierziektepreventie en dierenwelzijn. De nVWA beoordeelt deze informatie vooraf en bevestigt als alles in orde is dat de bewuste dieren de volgende dag kunnen worden aangevoerd naar het slachthuis.
Dit formulier had betrekking op de levering van 40.000 vleeskuikens, voor de slacht op vrijdag 12 november. De keuringsdierenarts heeft het formulier beoordeeld en vastgesteld dat het formulier onvolledig was ingevuld. Zo waren de aantallen gestorven kippen tijdens de mestperiode per week niet weergegeven.

Wachttijd antibiotica niet correct aangehouden
Ook was de wachttijd van antibiotica, die was toegepast op voorafgaande dagen, niet ingevuld. Hierdoor werd versluierd dat de wachttijd niet correct was aangehouden. Het niet aanhouden van de wachttijd van een diergeneesmiddel kan er toe leiden dat het vlees residuen van antibiotica bevat in een concentratie die de wettelijke norm overschrijdt. Na gebruik van antibiotica geldt een wachttijd waarbinnen de behandelde dieren niet voor de slacht mogen worden aangeboden.

Voor vragen over dit nieuwsbericht kunt u contact opnemen met het team persvoorlichting van de nVWA (070) 448 46 46.

De AID, PD en VWA bouwen samen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

Plaats een reactie