350 miljoen kinderen hebben geen toegang tot gezondheidszorg

Ten minste 350 miljoen kinderen krijgen nooit een gezondheidswerker te zien in hun leven, waarschuwt Save the Children in het dinsdag 20 september 2011 verschenen rapport “No child out of reach”.

Waar Nederlandse kinderen in hun eerste vijf jaar gemiddeld tien keer een gezondheidswerker bezoeken, sterven in Afrika en Azië elk jaar miljoenen kinderen aan ziekten die gemakkelijk te voorkomen zijn zoals longontsteking en diarree, simpelweg omdat ze op geen toegang hebben tot een opgeleide gezondheidswerker als ze ziek zijn.

Het rapport wordt gelanceerd in aanloop naar de VN top in New York waar wereldleiders bijeenkomen om de voortgang van de Millenium Doelstellingen te bespreken. Tijdens de vergadering zal grote druk uitgeoefend worden om financiering te vinden voor het wereldwijde tekort van 3,5 miljoen gezondheidswerkers. Het tekort vormt een bedreiging voor de levens van miljoenen kinderen in de hele wereld.

Save the Children vindt het niet acceptabel dat een kind sterft, omdat een verloskundige of een verpleegkundige buiten bereik is. Het opleiding van gezondheidswerkers is eenvoudig en goedkoop, maar hun invloed is onmetelijk. Wereldleiders moeten beseffen dat het niet nakomen van hun beloftes op het gebied van gezondheidszorg, vele levens zal kosten. Het is van groot belang dat gezondheidswerkers bovenaan de agenda komen te staan. Door meer geld te investeren in het opleiden van verpleegkundigen, verloskundigen en gemeenschapswerkers kunnen de levens van miljoenen kinderen gered worden.

Save the Children geeft aan dat de crisis vijf belangrijke oorzaken heeft:
– Gebrek aan onderwijs en opleiding in lage-inkomenslanden
– Lage lonen en weinig prikkels maken dat getrainde gezondheidswerkers naar het buitenland vertrekken
– Gezondheidswerkers worden niet ingezet waar ze het meest nodig zijn
– Er wordt structureel te weinig geïnvesteerd in gezondheidzorg, zowel door rijke als arme landen
– ineffectieve financiering en te veel versnippering

Het rapport toont aan dat vooruitgang mogelijk is met de juiste politieke wil en met voldoende investeringen. In landen met lage inkomens, zoals Bangladesh en Nepal, heeft een grotere investering in de gemeenschap in gezondheidswerkers ervoor gezorgd dat minder kinderen sterven. Beide landen behoren nu tot één van de weinige landen die goed op weg zijn om de gestelde Millennium Doelstelling ’terugdringen van kindersterfte met twee derde in 2015′ te behalen.

Plaats een reactie