33 miljoen voor 3 technische universiteiten

Staatssecretaris Zijlstra stelt 33 miljoen extra beschikbaar aan de drie technische universiteiten (Delft, Eindhoven en Twente) voor de verbetering van het onderwijs. Het geld wordt onder meer besteed aan het vergroten van het studiesucces door de inzet van meer en betere docenten en het houden van intakegesprekken.

De 3 TU’s hebben op verzoek van de staatssecretaris het Sectorplan Technologie 2011-2015 opgesteld met daarin de plannen voor de verbetering van de onderwijskwaliteit. Het is het derde strategische plan van de 3TU.Federatie. In de periode 2011-2013 zetten de TU’s in op versterking van het techniekonderwijs en verhoging van het aantal afgestudeerden. Daarvoor krijgen ze €11 miljoen per jaar.

Meer aandacht voor wiskunde
Naast het vergroten van het studiesucces zetten de drie universiteiten zich in voor een betere aansluiting met het vwo en het hbo en meer aandacht voor het wiskundig onderwijs. Zo zullen docenten zowel aan een TU als in het voortgezet onderwijs werken en komen er meer docenten voor de wiskundige kernvakken. Met de oprichting van een Centre of Excellence University Teaching en Engineering zorgen de 3 TU’s voor een betere binding met het bedrijfsleven.

‘De drie TU’s tonen hiermee aan dat zij bereid zijn verder te investeren in sterke technisch-wetenschappelijke opleidingen met een goed studierendement. Dat heeft Nederland ook nodig. Het nieuwe Sectorplan sluit heel goed aan bij de doelstellingen uit de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap: meer en beter onderwijs en meer samenhang tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven’, aldus staatssecretaris Zijlstra.

Plaats een reactie